"Activa met een lange looptijd kunnen een belangrijke rol gaan spelen" - Steve Ellis, Fidelity International

Op haar FOMC-vergadering in mei heeft de Fed haar meest agressieve maatregelen in 22 jaar aangekondigd. De centrale banken zijn duidelijk druk bezig om de op hol geslagen inflatie bij te benen. Met hun woorden en daden proberen ze een strakker beleid te voeren zonder een recessie op gang te brengen, en zo vormen ze nog steeds een belangrijke bron voor de markten.

Tegen deze achtergrond geeft Steve Ellis, Global CIO Fixed Income bij Fidelity International, zijn vooruitzichten voor de obligatiemarkten. Hij legt uit waarom activa met een lange looptijd een belangrijke rol kunnen spelen in de portefeuilles van beleggers.

“Achteraf gezien heeft de Fed vorig jaar een beleidsfout gemaakt. Ze heeft de inflatie uit de hand laten lopen waardoor ze de komende tijd weinig ruimte heeft om te manoeuvreren.”

“Tot dusver zijn de markten optimistisch geweest. Ze hebben de Fed het voordeel van de twijfel gegeven door uit te gaan van een zachte landing. Ze denken dat de renteverhogingen slechts een beperkte impact op de groei zullen hebben.”

“Maar in het verleden is de Fed er maar zelden in geslaagd om zacht te landen. Het risico is eerder dat ze de financiële voorwaarden zodanig aanscherpt dat de markten eerder een recessie beginnen te vrezen dan de inflatie.”

“Dit scenario is momenteel niet verrekend in de activaprijzen. Ook ons eigen geaggregeerde model geeft maar een recessiekans van iets minder dan 15% in de komende twee kwartalen. Mocht het tij keren, dan zouden de koersen voor risicovolle activa zich aanzienlijk moeten aanpassen.”

“Kredietspreads zijn niet immuun en daarom zijn wij ook defensief gepositioneerd. Relatief gezien zijn er echter wel waarde en een redelijk ingeprijsde risicopremie te vinden in sectoren zoals investment grade, met all-in yields die er nu behoorlijk aantrekkelijk uitzien.”

"Aan de andere kant zijn we voorzichtig in de marktsegmenten met een hogere bèta, zoals high yield en schuldpapier van opkomende markten. Diversificatie blijft essentieel en wij houden vast aan een constructieve visie op duration na de recente stijging van de rente op staatsobligaties. Nu de 10-jaarsrente in de VS boven de 3% staat en de Fed de komende 12 maanden nog eens 250 basispunten aan renteverhogingen in het vooruitzicht stelt, hebben de markten het monetaire beleid al aanzienlijk strakker ingeprijsd.”

"In die zin kunnen activa met een lange looptijd een belangrijke rol spelen in de portefeuilles van beleggers. Ze zorgen voor inkomen maar ook voor diversificatie en kunnen zo de volatiliteit helpen opvangen die we voor de komende maanden verwachten.”