UBS AM: Terugval grondstoffen tijdelijk, groei blijft aanhouden

Grondstoffen zijn in tijden van inflatie vaak in trek als belegging, maar het blijft een volatiel beleggingssegment, zegt Evan Brown, hoofd macroresearch bij UBS Asset Management. Toch strookt het negatieve marktsentiment niet met de onderliggende fundamentals, legt hij uit in zijn Macro Monthly: The Case for Commodities.

De afgelopen weken zagen grondstoffen een aanzienlijke terugval. Dat had volgens Brown alles te maken met de toegenomen bezorgdheid over een recessie. “Maar fundamenteel is er voor grondstoffen niet zoveel aan de hand. Deze markten geven over het algemeen minder inzicht in marktontwikkelingen op de langere termijn, omdat ze in tegenstelling tot aandelen en obligaties niet de huidige vraag/aanbodsituatie weerspiegelen. Reden waarom grondstoffen in een laat cyclische omgeving waarin de vraag vertraagt maar positief is, en het aanbod beperkt blijft, vaak goed presteren. Dit geldt met name voor energie-gerelateerde beleggingen. Dit betekent dat zolang er nog geen sprake is van recessie, deze sector goede koopkansen biedt.”

Op middellange termijn zal de vraag naar grondstoffen - en vooral naar koper - waarschijnlijk stijgen, denkt Brown. “Dit komt omdat landen hun energieonafhankelijkheid willen veiligstellen en vaart willen maken met een CO2-vrij energiesysteem. De publieke en private investeringen die nodig zijn in de sector, legt een hogere bodem onder de grondstoffenprijzen die daarmee traditionele cyclische risico's deels compenseren.”

Volgens Brown vertraagt de wereldeconomie wel degelijk, maar niet in die mate dat de vraag zodanig krimpt dat de grondstoffenmarkten van tekorten naar duurzame overschotten verschuiven. “Zeker in China, in tegenstelling tot bijna alle andere belangrijke regio’s, lijkt de economie weer aan te trekken. Dit zou binnenkort ook zichtbaar moeten worden in economische data, tenminste als de coronapandemie niet opnieuw roet in het eten strooit.”

Buiten China zijn de beleidsvooruitzichten momenteel gemengd, vindt Brown. “Enerzijds kondigen centrale banken aan, of zijn al begonnen met agressieve renteverhogingen om de inflatie af te remmen. Anderzijds kiezen veel beleidsmakers nu voor energiesubsidies en niet voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor blijft de vraag vooralsnog op peil.”

Grondstoffen en aanverwanten aandelen zijn ondanks de bezorgdheid over de economische groeivooruitzichten dus nog altijd aantrekkelijk, besluit Brown. “Samengevat pakt het sentiment dus veel negatiever uit dan de onderliggende fundamentele factoren. Dat leidde de afgelopen maand tot een massale uittocht van beleggers uit grondstoffen-ETFs. Daarnaast blijven grondstoffen een goede manier om aanbodschokken die worden veroorzaakt door geopolitieke spanningen, af te dekken.”