T. Rowe Price: Waardebeleggen biedt meer bescherming bij hoge marktvolatiliteit

- ‘Waarde’ biedt meer bescherming wanneer de marktvolatiliteit hoog is
- Pandemie en de Russische inval in Oekraïne veroorzaakten verschuiving van ‘groei’ naar ‘waarde’.
- Hogere inflatie en hogere rente zijn doorgaans gunstig voor waardeaandelen
- Ondanks de recente outperformance van ‘waarde’ blijft het instapmoment voor beleggers volgens T. Rowe Price aantrekkelijk.

Waardebeleggen leeft weer op na vele magere jaren. Nu de inflatie waarschijnlijk hoog zal blijven en de centrale banken hun monetaire beleid agressief verkrappen, is het klimaat voor waardebeleggers verbeterd. Beleggers profiteren van de diversificatie en defensieve kenmerken van waardebeleggingen. Een grotere blootstelling aan financials, nutsbedrijven en cyclische bedrijven verzacht de gevolgen van de inflatie en biedt tegelijkertijd meer bescherming als de rente stijgt en de marktvolatiliteit toeneemt.

Stijlverandering staat nog in de kinderschoenen

Er waren zorgen ontstaan over de duurzaamheid van de outperformance van groei- versus waardeaandelen. Na de outperformance van waardeaandelen is de kloof tussen ‘waarde’ en ‘groei’ afgenomen, maar historisch gezien is het vooralsnog een beweging van het extreme dieptepunt af (zie afbeelding) en is de outperformance bescheiden. Volgens T. Rowe Price hebben de pandemie en de inval van Rusland in Oekraïne de stijlverandering in gang gezet. Ook bearmarkets gaan vaak gepaard met een stijlverandering.

Waardeaandelen

‘Waarde’ kan schitteren in dit moeilijke beleggingsklimaat

Hogere inflatie en hogere rente zijn doorgaans gunstig voor waardeaandelen. Het onderscheidende karakter van waardemarkten betekent dat zij beter gepositioneerd zijn om hun winsten en winstmarges te behouden als prijzen stijgen (nutsbedrijven, industriële sectoren), terwijl de stijgende rente rechtstreeks ten goede komen aan financiële instellingen. Op een bepaald moment zal de inflatie haar hoogtepunt bereiken zodra de vraagvernietiging doorzet en de problemen in de toeleveringsketen afnemen. Maar ook dan verwacht T. Rowe Price dat de inflatie zich zal stabiliseren op hogere niveaus dan in het verleden. Aangezien de centrale banken ernaar streven de inflatie terug te brengen tot een streefcijfer van 2%, verwacht Mallet dat de rente langer hoger zal blijven, zij het vanaf een ultra-lage basis.

Hogere inflatie en hogere rente zijn echter geen voorwaarde voor een outperformance van waarde. Verschillende soorten waardebeleggingen kunnen effectief zijn in uiteenlopende markt- en economische omstandigheden. Hoewel veel delen van het waarde-universum economisch gevoelig zijn, zoals banken en ‘hoogcyclische’ bedrijfssectoren, omvat het ook defensieve sectoren, zoals nutsbedrijven en andere bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen. Dit was het geval dit jaar toen niet-duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven het beter deden dan de markt (met uitzondering van energieaandelen).

Aandelenmarkten blijven complex, maar ‘waarde’ blijft aantrekkelijk

Het beleggingsklimaat blijft complex en er zijn momenteel veel hindernissen te nemen. Nu de inflatie zo hoog is, is het voor bedrijven moeilijk te bepalen hoe hoog hun toekomstige inputkosten worden. Bedrijfswinsten worden dan ook moeilijker te voorspellen. Intussen vragen beleggers zich af of de Fed een zachte landing of slechts een bescheiden recessie kan bewerkstelligen wanneer zij de rente verhoogt.

Te midden van deze uitdagingen kunnen aandelen en portefeuilles met een buffer tegen de ergste inflatie en diversificatie een nuttig tegenwicht bieden. Aangezien veel waardeaandelen een lage waarderingsdrempel hebben en ervan uitgaande dat de Amerikaanse en de wereldeconomie niet in een diepe recessie terechtkomen, biedt ‘waarde’ volgens Mallet een aantrekkelijk rendement.