Inflatie VS bereikt piek

Consumentenprijzen bewegen mee met de omvang van de detailhandelsverkopen. Met deze logica in het achterhoofd laat de grafiek van vermogensbeheerder Fidelity International zien dat de inflatiepiek in de VS is bereikt.

De grafiek toont de reële waarden van de detailhandelsverkopen verdisconteerd met de kerninflatie van de consumentenprijzen voor de aankomende 12 maanden. Op basis hiervan suggereert de vertraging van de reële detailhandelsverkopen dat de kerninflatie kan dalen van 6,3% in oktober (de meest recente publicatie) tot ongeveer 2% tegen eind 2023. Dit is een van de indicatoren die erop wijzen dat de inflatie in de VS haar hoogtepunt heeft bereikt. Andere indicatororen hiervoor vormen inkoopmanagersindices (PMI's).

Voor beleggers betekent dit dat obligaties weer aantrekkelijk worden. Een ommekeer van het rentebeleid van de Fed lijkt echter nog ver weg, maar dit hangt af van de mate waarin de inflatie afneemt de komende tijd. Ook hiervoor zullen de Amerikaanse detailhandelsverkopen een indicator zijn.

Inflatie amerika