Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen ​​
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep ​​
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen

Volgens de analyse van Fisher Investments België van financiële publicaties, winnen niet-financiële alternatieve beleggingen (zoals kunst, whisky, wijn en verzamelobjecten) aan populariteit vanwege hun vermeende beleggingspotentieel in vergelijking met, voornamelijk, beursgenoteerde effecten zoals aandelen en obligaties. Wij denken echter dat dergelijke beleggingen geen beleggingsvoordeel opleveren ten opzichte van openbaar verhandelde effecten. Er hangen zelfs enkele specifieke nadelen aan vast waar beleggers zich volgens ons maar beter bewust van zijn.

Fisher Investments België is gestuit op verschillende veelvoorkomende meningen over investeringen in deze bijzondere categorie. Maar volgens ons verdoezelen deze opinies een aantal potentiële problemen die hieraan gerelateerd zijn. Sommige commentatoren beweren bijvoorbeeld dat de waarde van bepaalde niet-financiële beleggingen mettertijd altijd stijgt door hun toenemende schaarste. Neem wijn als voorbeeld. Wijn wordt in de loop der tijd naar verluidt begerenswaardiger en dus duurder, vooral nu het aanbod van zeer gewilde jaargangen afneemt. Of denk aan het werk van een overleden kunstenaar dat zogenaamd in waarde stijgt omwille van een beperkte (en misschien slinkende) voorraad originele kunstwerken die nooit meer kunnen worden nagemaakt. Hoewel hier enige logica in schuilt, vertoont de theorie zelf gaten waar rekening mee gehouden moet worden, zoals we hierna zullen uitleggen.

Een andere mening die Fisher Investments België voorbij heeft zien komen, is dat deze beleggingen zorgen voor stabiliteit in de portefeuille. Ze gaan niet op en neer zoals beursgenoteerde effecten. Omdat de prijzen ervan niet van minuut tot minuut worden vastgesteld, zoals bij openbaar verhandelde effecten, lijkt de waarde van deze beleggingen niet te fluctueren. Bovendien zijn deze effecten tastbaar - in tegenstelling tot een reeks getallen op een computer. Daarom denken sommige beleggers dat ze niet volledig kunnen verdwijnen en dus ten minste enige waarde behouden (in tegenstelling tot aandelen van een beursgenoteerd bedrijf dat in een faillissement is verwikkeld).

Uit ons onderzoek blijkt dat er tal van voorbeelden zijn die deze standpunten weerleggen. Ten eerste hebben wij vastgesteld dat, zoals bij elke investering, de waarde van deze niet-financiële beleggingen kan uithollen, stagneren of tot nul kan dalen. Kijk maar naar verzamelobjecten (ook wel collectibles genoemd). Als de populariteit rond een bepaald verzamelobject afneemt, zien we de prijs zakken. Beanie Babies - de kleurrijke knuffeldieren met individuele naamkaartjes - kregen ooit ongekend veel aandacht in de publicaties die Fisher Investments België volgt. Eind jaren negentig bereikte de gemiddelde online verkoopprijs van Beanie Babies het zesvoudige van hun winkelwaarde, waarbij sommige zelfs een prijs met zes cijfers (in Amerikaanse dollars) opleverden vanwege hun vermeende zeldzaamheid en de verwachting van een hogere toekomstige opbrengsti. En nu? De meeste Beanie Babies worden nu verkocht voor minder dan de prijs van een belegd broodjeii. Dit is een voorbeeld van een verzamelobject, maar ook kunstenaars, wijnen en antiquiteiten kunnen in en uit de gratie raken.

Bovendien denkt Fisher Investments België dat dit soort alternatieve beleggingen geen extra stabiliteit bieden in vergelijking met openbaar verhandelde effecten. De prijzen van deze effecten gaan niet op en neer op de beurs, wat een gevoel van stabiliteit geeft. Maar dat komt omdat ze illiquide zijn (moeilijk te verkopen). Beleggers kunnen dus niet zo gemakkelijk een marktprijs vaststellen als bij een beursgenoteerde onderneming. Dat betekent echter niet dat er geen prijs bestaat. De waarde van het huis van een investeerder is bijvoorbeeld niet bekend, tenzij hij of zij op werkelijke tijdbasis een bod ontvangt. De waarde van een huis wordt bepaald door vraag en aanbod (d.w. z. de bereidheid van een koper om een prijs betalen), net zoals bij andere effecten. Die prijzen fluctueren, ongeacht of een huiseigenaar de precieze waarde van zijn onroerend goed kent of niet. Daarom beschouwen we elke perceptie van stabiliteit als een illusie. Fisher Investments België denkt dat dezelfde principes van toepassing zijn op kunst en andere verzamelobjecten.

Ten slotte is de theorie dat tastbare zaken niet kunnen verdwijnen zoals publieke effecten, volgens ons gemakkelijk te weerleggen. Stoffelijke zaken kunnen verloren raken, vernietigd of gestolen worden. Een tragisch voorbeeld hiervan vond vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk plaats, toen een overvaller de postzegelverzameling met een waarde van 5.606 euro van een 72-jarige man stal terwijl hij aan het wandelen wasiii.

Volgens Fisher Investments België kunnen niet-financiële alternatieve effecten beleggers blootstellen aan unieke risico's. Een gebrek aan liquiditeit verkleint bijvoorbeeld de kans op prijsstelling. Terwijl openbare effectenmarkten voortdurend en op grote schaal prijzen vaststellen, hebben wij geconstateerd dat niet-financiële alternatieve beleggingen overgeplaatst zijn naar veel kleinere, minder transparante markten. Dit vergroot volgens ons het risico dat een koper te veel betaalt of een verkoper te weinig ontvangt (in vergelijking met wat hij van een andere koper had kunnen krijgen), vooral als deze snel cash nodig heeft. Het volgende negatieve scenario kan zich voordoen: iemand heeft geld nodig voor een onvoorziene uitgave, maar heeft moeite om een koper te vinden of slaagt er zelfs niet in zijn goed te verkopen.

Daarnaast zijn beleggers door het gebrek aan transparantie als gevolg van illiquiditeit - in combinatie met relatief minimale of geen bescherming van beleggers, noch wettelijk toezicht - volgens Fisher Investments België vatbaarder voor fraude. Een voorbeeld: een Britse investeerder ontdekte na aankoop van verschillende vaten whisky tussen 2020 en 2022, dat de taxaties van zijn dealer veel te hoog waren waardoor hij te veel betaalde. Bovendien ontdekte de investeerder dat hij geen eigendomsbewijs van de vaten had ontvangen, wat nog meer hoofdbrekens en onvoorziene kosten met zich meebrachtiv.

Wij hebben ook geconstateerd dat het bezit van dit soort beleggingen extra kosten met zich mee kan brengen die niet voorkomen bij openbaar verhandelde effecten. Kunstbezit kan bijvoorbeeld onder andere verzekering, onderhoud en opslagkosten vereisen. Whisky heeft ook te maken met fiscale complexiteit. Zo zijn er verschillende belastingregels voor de handel in whisky op vat en voor whisky op flesvi. Hoewel Fisher Investments België niet per se voor of tegen het bezit van niet-financiële alternatieve beleggingen is, denken wij dat beleggers baat kunnen hebben bij een goed begrip van de risico's en het uitvoeren van grondig onderzoek alvorens tot aankoop over te gaan.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

  Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg, is samen met de handelsnaam Fisher Investments Europe geregistreerd in het Registre de Commerce et des Sociétés (""RCS"") onder nummer B228486. Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en de statutaire zetel is geregistreerd op: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

  ________________________________________
  i "What Beanie Babies Taught a Generation About the Horrors of Boom and Bust," Elle Hunt, The Guardian, 19-06-2019.
  ii “25 Most Valuable Beanie Babies 2023: Real Prices Revealed," 90s Toys, 19-02-2023.
  iii "Londen: Prized Stamp Collection Worth £5,000 Stolen From Pensioner in Enfield,” Siba Jackson, Sky News, 27-01-2022.
  iv "'Why I Got the Hell Out of the Whisky Investment Craze," Charlotte Gifford, The Telegraph, 15-02-2023. Gegevens geraadpleegd via MSN.
  v "How Art Expenses Stack Up," Tara Loader-Wilkinson, The Wall Street Journal, 20-09-2010. Geraadpleegd via het internetarchief.
  vi “Biggest Risks When Investing in Whisky and How to Avoid Them…” Staff, MacInnes Whisky, 13-12-2021.