Nederlandse aandelen kapitalisatie stijgt tot circa 750 mrd euro

In het eerste kwartaal van 2015 steeg het volume aan bruto-emissies van geld- en kapitaalmarktpapier tot EUR 156 miljard (+26% k-o-k). Per saldo werd er (netto) voor EUR 33 miljard uitgegeven waardoor de totale omvang van uitstaand schuldpapier steeg tot EUR 1.924 miljard (ruim 3x BBP ).l,

De beursgenoteerde Nederlandse aandelenfondsen stegen EUR 101 miljard in waarde, de grootste toename sinds het laatste kwartaal van 1999. Met de aanhoudende opleving op de aandelenmarkt nam ook de omvang van nieuwe beursnoteringen en nieuwe emissies van aandelen de laatste twee jaar sterk toe. In de afgelopen acht kwartalen haalden Nederlandse bedrijven EUR 17 miljard extra eigen vermogen op.

Toename uitgiftes op de kapitaalmarkt

In het eerste kwartaal van 2015 hebben Nederlandse instellingen met de uitgiftes van kapitaalmarktpapier EUR 88 miljard opgehaald (+54% k-o-k, Grafiek 1). Doordat er daarnaast relatief weinig schuldpapier afliep, groeide de totale omvang van de uitstaande obligaties opnieuw naar een recordhoogte van EUR 1.793 miljard (ruim 3x het BBP ). Na een dip in de afgelopen twee kwartalen gaven banken in het eerste kwartaal van 2015 weer meer langlopend schuldpapier uit (EUR 28 miljard ten opzichte van EUR 15 miljard in het vorige kwartaal). Door nieuwe uitgiftes en de stijging van de Amerikaanse dollar groeide de nominale waarde van uitstaande bancaire obligaties naar een recordomvang van EUR 464 miljard (+12,2% k-o-k).

Ook de Nederlandse Staat emitteerde bruto voor EUR 17 miljard obligaties waardoor de omvang van de uitstaande Nederlandse staatsobligaties steeg tot EUR 339 miljard (+1,5% k-o-k), het hoogste niveau ooit.

Grafiek 1: Bruto-uitgiftes Nederlandse kapitaalmarkt (kwartaalbasis)

<a href='/begrippen/213-kapitaalmarkt'> Kapitaalmarkt </a>

Beperkte uitgiftes van geldmarktpapier

In het eerste kwartaal van 2015 kwamen de bruto uitgiftes van het geldmarktpapier uit op EUR 68 miljard (+18,2% k-o-k, Grafiek 2). Na het volume in het vorige kwartaal was dit het laagste emissievolume op de geldmarkt in ruim 10 jaar. Doordat ook de aflossingen op uitstaand geldmarktpapier beperkt waren nam de totale uitstaande waarde van het geldmarktpapier toe, tot EUR 131 miljard (+7,3% k-o-k).

Grafiek 2: Bruto-uitgiftes Nederlandse geldmarkt (kwartaalbasis)

Geldmarktnederland

Toename marktwaarde en emissies Nederlandse beursgenoteerde aandelen

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de marktwaarde van beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen tot EUR 735 miljard (Grafiek 3). Hoofdzakelijk door koersstijgingen steeg de marktwaarde van Nederlandse aandelen met EUR 101 miljard (+13,7% k-o-k), de grootste absolute toename sinds het laatste kwartaal van 1999 en percentueel gezien sinds het derde kwartaal van 2009. Sinds 2007 was de omvang van de Nederlandse aandelen niet boven de 700 miljard uitgekomen. Het dieptepunt werd in het eerste kwartaal van 2009 bereikt met een marktwaarde van EUR 266 miljard.

Grafiek 3: Ontwikkelingen Nederlandse beursgenoteerde aandelen

Nederlandseaandelen

Sinds de opleving van de Nederlandse aandelenbeurs vanaf medio 2011 namen meer Nederlandse bedrijven een beursnotering (Grafiek 3). In 2013 waren er relatief grote nieuwe beursnoteringen van Constellium en Frank’s International. In 2014 kwamen daar onder andere Euronext , IMDC en NN Group bij. In het eerste kwartaal van 2015 kregen bedrijven als GrandVision, Lucas Bols en Refreco Gerber ook een nieuwe beursnotering. Het totale bedrag aan nieuwe aandelenemissies kwam in dat kwartaal uit op EUR 1.586 miljoen, tegenover EUR 850 miljoen in het laatste kwartaal van 2014.

Naast nieuwe beursnoteringen gaven diverse ondernemingen nieuwe aandelen uit in de afgelopen jaren. De grootste nieuwe emissies waren afkomstig van Koninklijke KPN en ASML Holding in het tweede kwartaal van 2013. In het eerste kwartaal 2014 plaatste Rabobank haar Ledencertificaten op de beurs.

Behalve emissies waren er in het eerste kwartaal van 2015 ook enkele grote intrekkingen door aankoop van eigen aandelen door onder andere ASML Holding , Philips en Royal Dutch Royal Dutch Shell , totaal EUR 1.224 miljoen tegenover EUR 1.481 miljoen in het laatste kwartaal van 2014.

Bron: DNB