Veel onduidelijkheid over resultaten private equity

Bijna twee derde (59%) van institutionele beleggers wereldwijd zijn van plan om de komende vijf jaar hun beleggingen in private equity op te schroeven. Slechts 15% van ondervraagde institutionele beleggers zei daarentegen de allocatie aan private equity de komende vijf jaar juist te willen verminderen.

Het totale vermogen dat door private equityfondsen wordt beheerd bereikt in juni 2015 een nieuw hoogtepunt van USD 2,400 miljard. Alternatieve beleggingen worden gezien als een manier om hogere rendementen te behalen – zo wil bijna de helft (46%) van pensioenfondsen meer investeren in private equity.

Het gebrek aan liquiditeit werd door 70% van beleggers genoemd als het grootste obstakel bij het direct beleggen in private equityfondsen. Andere veelgenoemde obstakels zijn gebrek aan transparantie over de investeringen van het fonds (38%), gebrek aan eigen expertise (29%), en regelgeving (24%).

Bijna driekwart (70%) van de beleggers eist een hogere mate van transparantie van private equitymanagers als het gaat om de performance van de onderliggende investeringen in het portfolio. Bijna de helft (46%) is specifiek op zoek naar transparantie over blootstelling aan risico’s, net asset values (32%) en cash flows van het fonds (23%).

Uit het onderzoek van State Street blijkt dat 83% van de ondervraagden verwacht dat beleggers nog meer transparantie zullen willen. Bijna de helft (47%) verwacht een ‘substantiële’ toename van beleggers die meer transparantie eisen.

“Zowel mandaatgevers als vermogensbeheerders hebben behoefte aan verbeterde data- en analysetools om een hogere mate van transparantie van de beleggingen en risicoblootstelling aan te kunnen tonen. Ons onderzoek toont duidelijk aan dat beleggers geneigd zijn private equity de rug toe te keren wanneer zij onvoldoende openheid van zaken geeft,” aldus JR Lowry, hoofd van State Street Global Exchange in EMEA.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.