Outlook Russell Investments: Riemen vast voor 2017

Woutersturkenboomrussell
Wouter Sturkenboom
Russell Investments heeft zijn Global Market Outlook 2017 uitgebracht. De kernboodschap van het rapport is dat het jaar een uitdagend investeringsklimaat met zich mee zal brengen. Op korte termijn verwachten de strategen dat de groeiende wereldeconomie wellicht zal versterken, aangedreven door fiscale prikkels doordat politieke leiders wereldwijd willen afstappen van bezuinigingsmaatregelen. Op de langere termijn denken we echter dat het vooruitzicht op handelsprotectionisme, voortkomende uit Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een vertraagde groei en een hogere inflatie met zich mee zal brengen.

Wouter Sturkenboom, Senior Investment Strategist EMEA bij Russell Investments, gaf het volgende commentaar: 'Beleggers kunnen zich in 2017 maar beter voorbereiden op een ritje in de achtbaan: We houden met name signalen in de gaten dat markten zich te veel hebben bewogen in de richting van een angst- of euforiescenario. We blijven ook letten op bescherming tegen koersdalingen als de prijzen laag zijn.'

Europa: In absolute termen zijn aandelen enigszins laag geprijsd; sluiting van onderwogen positie van de belangrijkste Europese obligaties. Wat de verwachtingen van de financiële markten in Europa betreft, is Russell Investments over deze regio positief als gevolg van de gunstige fundamenten. In absolute termen denken wij dat aandelen in de Eurozone enigszins laag geprijsd zijn en zelfs goedkoop ten opzichte van de VS. Tegelijkertijd hebben wij een onderwogen positie in de voornaamste Europese obligaties als gevolg van de yields die wat boven het eindejaars-streefniveau van 0,2% uitstijgen. Voor 2017 verwachten wij bovendien dat de voornaamste obligaties trendloos zullen blijven schommelen op een niveau van 0% tot 0,5% en perifere obligaties op een niveau van 1% tot 2%.

Sturkenboom over Europa: 'Wachten op een outperformance in de Eurozone voelde aan als wachten op Godot. Steeds als het erop leek dat een opwaartse trend was ingezet, bleek er in het afgelopen jaar wel iets te zijn wat deze trend aan het wankelen bracht. De fundamenten bleven in 2016 echter gunstig gestemd en dit, in combinatie met aantrekkelijke waarderingen, blijven wij aansturen op een overwogen positie in aandelen uit de Eurozone.

Met het oog op de toekomst dienen de politieke risico's echter in de gaten te worden gehouden, al zijn we voor volgend jaar optimistisch gestemd en verwachten we dat verrassingen in de Eurozone zoals de uitkomst van de Brexit stemming of de overwinning van Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, uit zullen blijven.'

VS: aandelen hoog gewaardeerd - de hoge verwachtingen van het stimuleringsprogramma van Trump zouden kunnen leiden tot een aanhoudende periode van overwaarderingen
Voor de VS benadrukt Russell Investments dat “Trumponomics” nog niet bewezen is en geloven we dat een te grote impuls de Amerikaanse economie zou kunnen oververhitten - resulterend in verdere renteverhogingen door de Fed en een economische terugval in 2018. De waarderingen van aandelenmarkten zijn nu al aan de hoge kant. Te hoge verwachtingen van Trumps stimuleringsmaatregelen kunnen leiden tot een aanhoudende overwaardering.

Over de VS had Wouter Sturkenboom het volgende commentaar: '“Trumponomics” is gericht op groei en inflatie en ons centrale scenario is dat zal resulteren in een netto toevoeging van een halve procentpunt aan de reële groei van het bbp. Wij denken dat de groei van bedrijfswinsten hooguit 5% zal zijn, terwijl hoge marges momenteel onder druk kunnen komen te staan door stijgende arbeidskosten en een sterkere dollar. In deze context, hebben we voor wereldwijd belegde portefeuilles een voorkeur voor Europese en Japanse aandelen boven Amerikaanse. Tevens verwachten we dat de hoge VS waarderingen beperkingen opleggen aan de toekomstige marktrendementen.'

VK: de groeiverwachtingen zijn lager dan de marktverwachtingen, aangezien alle ogen gericht zijn op de vervolgkoers na Brexit.
Het is van cruciaal belang waar het VK op het harde tot softe Brexit spectrum zal belanden, vanwege de economische en financiële verstoringen die zouden kunnen toenemen indien het VK zich in de richting van een 'Hard Brexit' ontwikkelt. Wij verwachten dat, hoewel het risico van een Britse recessie afgenomen is, de groei aanzienlijk zal vertragen en voorzien een groeipercentage enigszins beneden consensus tussen de 0,8% en 1,2%

Sturkenboom: 'Al met al, zijn de krachten die het VK kunnen weerhouden van een hard Brexit scenario, net zo min geweldig als de krachten die het land juist in die richting drijven. Helaas kunnen we op dit moment alleen maar afwachten hoe dit zal uitpakken. Hoewel aandelenwaarderingen enigszins goedkoop blijken, houden we een bescheiden onderwogen positie in Britse aandelen. Vastrentende beleggers moeten waakzaam zijn op de balans tussen de kortetermijnsignalen van ondergewaardeerde aandelen en de middellange termijnwaarderingen die aan de hoge kant zijn.'

Verwachtingen voor Azië en voor valuta

De regio Azië-Pacific laat nog steeds een stabiele economische groei en groeiverwachting zien, met een vergelijkbaar stabiel groeipercentage voor 2017. In deze context loopt de lange neerwaartse trend op het gebied van inflatie en officiële rentetarieven in een groot deel van de regio op zijn einde en Russell Investments is derhalve van mening dat de aandelen in de Asia-Pacific markten nog steeds redelijk aantrekkelijk zijn.

Als gevolg van de stijging van de US dollar sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november, zou de dollar kunnen doorschieten, vergelijkbaar met wat we zagen gedurende de eerste ambtsperiode van Ronald Reagan in de jaren '80. Wij achten een dergelijke 'overshoot' echter niet erg aannemelijk.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.