Long/short in Europa: scenario’s voor 2017

Long/short in Europa: scenario’s voor 2017

Michael Browne & Steve Frost, Portfolio Managers, European Long/Short bij Martin Currie (een dochteronderneming van Legg Mason )

Michaelbrowne
Michael Browne

De politieke schokken en economische onzekerheid waren de norm op de internationale markten in 2016 en Europa stond vaak centraal. Voor beleggers was dit vaak een lastige periode, omdat er veel onduidelijkheid was. Ondanks de volatiele context zien we dit jaar toch redenen voor optimisme.

Zal Europa zich binnenkort herstellen van deze sombere deflatoire periode? Ons antwoord luidt simpelweg ‘ja’. We zijn optimistischer dat deflatie in 2017 een minder groot probleem zal vormen. Maar het zal wel belangrijk zijn om na te gaan of dit effect slechts een kortstondig antwoord is op het herstel van de olieprijzen naar meer dan 50 USD per vat. Het meest interessante aspect is misschien wel de positionering, waaruit blijkt dat beleggers globaal genomen heel sceptisch zijn en daarom hun sterke onderweging handhaven. Kortom, er zijn buitenkansen.

2016 was een lang, lastig en deflatoir jaar met op de koop toe de brexit. De reële groei bleef onveranderd, het nominale bbp viel terug terwijl de inflatie rond het nulpunt schommelde. In het begin van het jaar begrepen beleggers al snel dat de verwachtingen van de analisten geen voeling hadden met de werkelijkheid en dat de tanende winsten gelijke tred hielden met de kelderende markten. Sinds het tweede kwartaal kwam er beter nieuws en hoewel de politieke onzekerheid (die er kwam door de Britse en Italiaanse referenda) de belangstelling van beleggers ondermijnde, stellen we wel een verbetering vast. Het vertrouwen bij ondernemers en consumenten verbeterde gestaag en ligt nu een stuk hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Nu er een einde is gekomen aan de deflatie en er een bescheiden inflatie van circa 1% in zicht komt, zou het nominale bbp op meer dan 3% moeten uitkomen. Waarom dit belangrijk is? Het nominale bbp is eigenlijk hetzelfde als de verkoop. En als de verkoop met 3% groeit in plaats van met 1%, dan zal dat een grote impact hebben op de winsten, de marges en de cashflow in Europa.

Scenario’s voor 2017

1. Haussemarkt: 50% waarschijnlijk

Stevefrost
Steve Frost

Vorig jaar vroegen we ons af hoe de markten zouden reageren op de renteverhoging in de VS. Dit jaar stellen we dezelfde vraag, maar in een andere context. Zoals altijd lokt de eerste renteverhoging verbijstering uit en worden de tweede, derde en vierde renteverhoging beschouwd als een teken van groei. We verwachten dit jaar nog twee, misschien drie extra renteverhogingen in de VS en geen enkele in Europa. Het mogelijke gevolg is dat de Amerikaanse dollar sterker wordt en de grondstoffen dus onder controle blijven. De olie- en gasinvesteringen, belangrijke factoren in de recente industriële recessie, zouden minstens hun dieptepunt bereikt moeten hebben. Het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat de investeringsuitgaven zullen aantrekken naarmate de bedrijfswinsten zich herstellen.

De werkgelegenheid zal deze trend dragen als goedkoopste productieverhogende middel. Aantrekkende markten voor bedrijfsobligaties zullen onvermijdelijk voor meer beroering zorgen, maar dat is voor alle financiële waarden een voordeel. Binnen deze sector zullen een hogere obligatierente en steilere curves ook een extra boost geven aan de inkomsten van banken uit leningen. Elders lijken industriële spelers sterk gepositioneerd ten opzichte van de wereldwijde trends die zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zullen doorzetten. We hebben het dan onder meer over de verwachte fiscale ingrepen met betrekking tot infrastructuurwerken in de VS, een sterkere opleving van de economische activiteit door de afnemende bezuinigingsmaatregelen in Europa en de aanhoudende infrastructuuruitgaven en investeringen in nieuwe uitrusting in China – wat machinefabrikanten en Europese bedrijven met een internationale exposure aan nieuwbouw ten goede komt. Ook gunstig is de stijgende inflatie, waardoor industriële bedrijven en materiaalfabrikanten een grotere druk op de prijszetting kunnen uitoefenen.

Op heel de markt en voor een aantal marktkapitalisaties zullen zich kansen aandienen. De financiële waarden zullen zich beginnen te herstellen van de crisis in de winsten en de regelgeving van de afgelopen tien jaar. Uitvoerders zullen profiteren van de sterke Amerikaanse dollar, zowel door de omzetting van de winsten als door het transactiegebonden concurrentievermogen, waardoor ze aan marktaandeel kunnen winnen. Een globale herwaardering van de markt is waarschijnlijk na de eerste winstgroei op zes jaar tijd.

2. Trading range: 30% waarschijnlijk

De markten zouden weleens te enthousiast kunnen worden in de eerste helft van het jaar en zich dan vervolgens zorgen maken over de impact van de stijgende rente in 2018. Daardoor zou er een meer schokkerig, verstoord patroon ontstaan. We zullen misschien ook kunnen vaststellen dat een sterkere groei leidt tot een stopzetting van de kwantitatieve versoepeling en een debat over een renteverhoging in Europa en het VK. En zoals we eerder al zeiden wordt een eerste renteverhoging nooit op applaus onthaald.

De kansen zouden tweeledig zijn. De euforie van het herstel zou zich nog minstens in het eerste kwartaal doorzetten en moet worden uitgespeeld voor we terugkeren naar groeiaandelen op lange termijn, die tijdens dit herstel aan waarde hebben ingeboet. Rond mei zou er zich een duidelijke verschuiving voordoen in de portefeuille, wat kan leiden tot een lagere maar nog altijd constructieve nettoblootstelling. Ondertussen kunnen de grondstoffen- en groeiaandelen opnieuw sterk onder druk komen.

3. Baissemarkt: 15% waarschijnlijk

Als een baissemarkt zou ontstaan, zal dat ongetwijfeld te wijten zijn aan een vertragende internationale groei die alle economieën beïnvloedt en naar alle waarschijnlijkheid het gevolg is van een financiële crisis in Europa of Azië. Er ontstaat opnieuw deflatoire druk, de kredietspreads worden weer groter, de vlucht naar kwaliteit wordt sterker en de bezorgdheid over het weren uit de eurozone van landen met grote schulden neemt toe. Het antwoord van de fiscale en monetaire overheden zal aanvankelijk geen vertrouwen wekken. Politiek gezien zal het populisme verder terrein winnen, met een groter protectionisme als gevolg.

Waar zullen er zich kansen voordoen? We zouden een lage of zelfs negatieve exposure behouden met uitgesproken netto baisseposities tegenover zwakke industriële, cyclische en financiële waarden. In enkele kwartalen verwachten we namelijk aanzienlijke winstwaarschuwingen. We zouden kiezen voor hausseposities die het waarschijnlijk beter zullen doen dan kortcyclische bedrijven. We zouden erg voorzichtig zijn bij het vergroten van de nettoblootstelling, want de markten zouden weleens kunnen terugvallen naar een nieuw dieptepunt.

4. Instorting: 5% waarschijnlijk

De hierboven beschreven baissemarkt mondt uit in een regelrechte crisis van het kapitalisme, met een ineenstorting van de internationale handel, een ontmanteling van de Europese Unie, een protectionistisch beleid, wanbetaling van schulden en radicale regeringen. Intussen zou een verlies van vertrouwen in valuta’s leiden tot een forse stijging van de inflatie. Dit is vergelijkbaar met de problemen die we het voorbije decennium in Zuid-Amerika hebben gezien, meer bepaald in Argentinië en Venezuela. Er komen bijzonder veel mogelijkheden om te shorten; alleen de landen waar de rechtstaat en de monetaire controles overeind blijven zijn interessant voor haussespeculatie. Dit zou tot wanhoop leiden: de aandelen zouden kelderen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van 1975.

De volledige tekst leest u in European long/short outlook 2017, door Michael Browne & Steve Frost, Portfolio Managers, European Long/Short, bij Martin Currie (een filiaal van Legg Mason )

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.