Standard Life Investments: Europese huizenmarkt klimt verder uit het dal

<:P>Indicatoren over de huizenmarkt zijn een goede barometer voor de gezondheid van de wereldeconomie. Investeringen in huizen en huizenprijzen zijn niet alleen zeer cyclisch, maar in het algemeen lopen ze ook voorop in de bedrijfscyclus. Stephanie Kelly, Europees econoom bij Standard Life Investments, ziet de investeringen in de huizenmarkt in de eurozone aantrekken.

Als gevolg van de financiële crisis waren de investeringen in de huizenmarkt met 26% gekelderd, maar sinds medio 2015 is er herstel zichtbaar op jaarbasis. In 2016 bedroeg de groei van de huizenmarkt 3,5% op jaarbasis en de huizenprijzen zijn met 3,4% gestegen. Aangezien de huizenmarkt cyclisch is, heeft het brede economisch herstel bijgedragen aan de verbetering hiervan, maar een sleutelrol is weggelegd voor het ruime monetaire beleid van de ECB dat met historische lage rentestanden ervoor heeft gezorgd dat hypotheken minder kostbaar zijn geworden.

Regionale verschillen

Zoals altijd in Europa verschilt het beeld nogal per regio. Het herstel van de huizenmarkt in de verschillende regio’s van de eurozone weerspiegelt deels de ernst van de impact die de financiële crisis daar heeft gehad. Ierland en Spanje, twee landen waar de huizenmarkt zeer zwaar geraakt is door de crisis, laten dan ook het sterkste herstel zien. In Duitsland is het weer een heel ander verhaal. De daling van de markt was daar 13% en de investeringen zijn met 28% gestegen, tegen respectievelijk -80% en +65% voor Ierland en -57% en +16% voor Spanje.

Debat over (te) ruim monetair beleid

De investeringen in woningen in de Eurozone liggen nog altijd slechts 5% boven het dieptepunt in crisistijd. Dat suggereert dat er nog meer herstel in het verschiet ligt. De economische achtergrond en het monetaire beleid geven steun aan verder herstel dit jaar. Hoewel ook daar weer de regionale verschillen opspelen. In Duitsland zijn vorig jaar de huizenprijzen in de steden in rap tempo gestegen. De lage rente nodigt huishoudens eerder een lening af te sluiten om een huis te kopen in plaats van een woning te huren.

Het monetaire beleid is voor Duitsland mogelijk ruimer dan noodzakelijk. De hogere prijzen zijn volgens Kelly meer een herstel van eerdere lage stand van de huizenprijzen dan dat er systematische risico’s ontstaan. Maar Duitsland zal de stijgende prijzen aanvoeren als argument voor het afbouwen van de monetaire stimulering. Een debat dat in 2017 ongetwijfeld intensief gevoerd gaat worden.