Impact van stijgende olieprijzen op de obligatiemarkten

Door het Fixed Income team van M&G

De recente piek in de olieprijzen doet de vraag rijzen wat het effect op de Amerikaanse economie zou kunnen zijn als de prijzen verder stijgen. Een vuistregel is dat een stijging van $1/gallon op de prijs aan de pomp de consument op jaarbasis ongeveer $116 miljard dollar zal kosten. De belangrijkste hypothese is hier het op jaarbasis berekende gedeelte, aangezien er een aanhoudende stijging van de olieprijzen moet zijn om een echt effect op de groei te kunnen hebben. Het is wel een feit dat de spaartegoeden van de Amerikaanse huishoudens de laatste 3 maanden gestegen zijn, waardoor de consumenten over een voldoende inkomensbuffer beschikken om de benzineschokken op korte termijn op te vangen, zonder dat dit een invloed heeft op de andere consumptiesectoren. Met andere woorden, zelfs als de olieprijzen vanaf nu daadwerkelijk en aanhoudend stijgen, zal het effect op de gezinsuitgaven waarschijnlijk bescheiden zijn.

Voor de obligatiemarkten zou een verdere stijging van de olieprijzen op termijn kunnen leiden tot een stijging van de inflatieverwachtingen. Voor wat betreft de relatie tussen de olie- en obligatierendementen, kijken de beleggers traditioneel naar de correlatie tussen de 10-jaars breakevens (het gemiddelde niveau van de verwachte inflatie in de komende 10 jaar) en de prijs van ruwe olie, die beide in het verleden in dezelfde richting evolueerden.

Als de inflatieverwachtingen toenemen, dan zullen de obligatierendementen waarschijnlijk volgen, omdat de beleggers een hogere premie zullen eisen om het toekomstige inflatierisico te compenseren.

Aan de andere kant zal de jongste piek van de olieprijzen, veroorzaakt door de spanningen in het Midden-Oosten, ook de geopolitieke risico's terug op het netvlies van de Federal Reserve zetten. Wat het lijstje neerwaartse risico's voor de wereldwijde groei alleen maar zal vergroten. Dit kan morgen tot een meer gematigd signaal leiden, wanneer het FOMC naar verwachting nog een keer de rente zal verlagen. Daardoor zal de rente op Amerikaans schatkistpapier nog lager geduwd worden.