Prospectus

Definitie

Publicatie die door of namens de emitterende onderneming/ instelling verkrijgbaar wordt gesteld en die uitvoerige informatie bevat over deze onderneming/ instelling, naast alle vereiste gegevens betreffende de emissie, c.q. introductie.

Zie ook