Rendement

Definitie

Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een (meestal) bepaalde periode.
Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.

Rendement op aandelen
Verhoudingsgetal dat het contante dividend per aandeel als percentage van de waarde van het aandeel tegen de geldende beurskoers weergeeft. De dividendbelasting blijft daarbij buiten beschouwing. Op basis van het verwachte dividend kan men ook een toekomstig rendement berekenen.

Rendement op obligaties
Effectief: couponrendement, gecorrigeerd voor de contante waarde van toekomstige aflossingswinst of -verlies. Voor de particuliere beleggers is in verband met de belastingvrije uitlotingswinsten het fiscaal nettorendement van belang, zijnde het fiscaal nettocouponrendement plus uitlotingswinst of verlies (=effectief rendement minus couponrendement).

Zie ook