Aandeelhoudersvergadering

Definitie

Elk beursgenoteerd bedrijf moet minimaal één keer per jaar een vergadering houden, waarbij alle aandeelhouders aanwezig mogen zijn.Een BV of NV is verplicht om 2 organen te hebben, namelijk een bestuur en een aandeelhoudersvergadering (AVA). Deze 2 organen werken allebei op een andere manier en kijken naar de verschillende aspecten van het bedrijf. De AVA is gericht op de strategie van de lange termijn en geeft ook aan op welke manier zij het bedrijf graag zien ontwikkelen. Het bestuur is vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken en heeft daarom minder tijd om na te denken over hoe het bedrijf er op de lange termijn uit moet gaan zien.


Wanneer u een aandeel koopt hoort u bij de aandeelhouders en heeft u de mogelijkheid om aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen. Deelnemen houdt in dat u gebruik mag maken van uw stemrecht om uw mening hoorbaar te maken tegenover het bestuur.


Over aandeelhoudersvergaderingen


De aandeelhoudersvergaderingen worden over het algemeen bijgewoond door grote aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben namelijk het meeste invloed op het bestuur en hierdoor is het voor hen eerder de moeite waard om de vergadering bij te wonen. De aandeelhouders beslissen over verschillende onderwerpen. Hier zijn een aantal belangrijke voorbeelden:


 • Vergroten of verkleinen van het aandelenkapitaal (meer of minder aandelen uitgeven)

 • Benoeming, beloning en ontslag van bestuurders/commissarissen

 • Beslissingen fusies of splitsingen

 • Vaststellen van de jaarrekening

 • Beslissing ontbinding onderneming


  Er zijn echter wel een aantal beperkingen waar de aandeelhoudersvergaderingen zich aan moeten houden. De aandeelhoudersvergadering kan namelijk geen bindende specifieke instructies geven over hoe het bestuur zijn taak dient uit te oefenen. De aandeelhoudersvergadering kan dus wel algemene lijnen uitzetten, maar kan niet over specifieke onderwerpen instructies geven.


  Hoe werkt een aandeelhoudersvergadering?


  De agenda van een aandeelhoudersvergadering wordt van te voren bepaald en de aandeelhouders worden gediend deze agenda ook te volgen. Het is mogelijk om de agenda te beïnvloeden door middel van goede voorstellen. Wanneer er bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling afspeelt binnen het bedrijf maar het onderwerp staat niet op de agenda, dan zal het mogelijk zijn een voorstel in te dienen om dit op de agenda te plaatsen. De aandeelhouders mogen tijdens de vergadering vragen stellen en deze vragen zullen dan beantwoord worden, wanneer mogelijk, door de commissarissen van het bedrijf.


  Bij sommige agendapunten is er sprake van een stemming. Deze stemming zal de meningen van de aandeelhouders makkelijk naar voren laten komen, waardoor het bestuur een duidelijk beeld heeft van wat de algemene mening is over dit onderwerp. Als aandeelhouder heeft u een recht om te stemmen, maar hoe zwaar uw stem meetelt is afhankelijk van het percentage dat u bezit van het bedrijf. Een stem van een groot aandeelhouder zal dus vaker meetellen dan een stem van een kleiner aandeelhouder. Het is mogelijk om als kleine aandeelhouders een collectief te vormen met andere kleine aandeelhouders om zo de invloed naar het bestuur toch te vergroten, samen sta je immers sterker.


  De aandeelhoudersvergadering is het hoogste orgaan van het bedrijf. Dit neemt niet weg dat wanneer het niet goed gebruikt wordt, het niet veel gedaan krijgt. Het is belangrijk om als aandeelhouders een collectief te vormen tegenover het bestuur. Alleen op deze manier is het mogelijk om een duidelijk standpunt neer te zetten. Wanneer er een hoop verschillende meningen zijn is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een voorstel goedgekeurd te krijgen.  De aandeelhouders mogen op deze vergadering hun stem laten horen over onder meer het gevoerde beleid. Ook mogen ze stemmen over de benoeming van leden van de raden van bestuur en commissarissen.


  Op de vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld en statutenwijzigingen moeten ter goedkeuring aan de beleggers worden voorgelegd.


  De aandeelhoudersvergadering moet binnen zes maanden na het sluiten van het boekjaar worden georganiseerd.


  Zie ook