Centrale bank

Definitie

Elk land kent een centrale bank. Die houdt over het algemeen toezicht op commerciële banken. Ook kunnen commerciële banken bij de centrale bank terecht voor leningen. 


In Nederland is de centrale bank De Nederlandsche Bank (DNB). Die houdt in de gaten of de Nederlandse banken wel financieel solide zijn.