Arbitrage

Definitie

Het gelijktijdig kopen en verkopen van bepaalde effecten op verschillende markten teneinde gebruik te maken van prijsverschillen.
Arbitrage is een vorm van speculatie. Een speculant kan bijvoorbeeld een aandeel dat in Amsterdam op 100 euro staat kopen en in New York, waar het aandeel op 100,15 euro staat, verkopen. Een prijsverschil in een een aandeel kan onder meer komen door verschillende openingstijden van beurzen.

AFM
De grens tussen legitieme arbitrage en marktmanipulatie is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet vast te stellen. De AFM stelt wel dat arbitrage in effecten naar verwachting niet snel een overtreding van het verbod op marktmanipulatie zal opleveren. Arbitrage waarin wordt geprofiteerd van een lage liquiditeit, of een verschil in liquiditeit tussen twee (soort)gelijke effecten zal mogelijkerwijs eerder een overtreding van het verbod tot gevolg hebben.

Zie ook