Omzetgroei AB InBev gedragen door succes premiumbieren

Brouwer AB AB InBev heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,45 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 6,2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het verkochte volume viel weliswaar met 1,2 procent terug tot ruim 107 miljoen hectoliter, maar die terugval werd gecompenseerd door een betere verkoop van de duurdere premiumbieren.

De kwartaalwinst van AB AB InBev steeg van 1,4 miljard dollar naar bijna 2,3 miljard dollar. De verkoop nam vooral toe in Azië en Mexico, waar de volumes met respectievelijk 4,8 procent en 2,1 procent toenamen. Daarentegen dienden in Europa en de Verenigde Staten dalingen met respectievelijk 5,9 procent en 5,6 procent genoteerd te worden. Ook op de Belgische markt werd een lichte daling geregistreerd.

Wel boekten de wereldwijde merken een verdere groei. De verkoop van Budweiser steeg met 6,2 procent, terwijl Corona een vooruitgang met 2,7 procent liet optekenen. De afzet van Stella Artois nam met 1,2 procent toe.

Bron: Express.be