Bedrijven

Publicatie van het jaarverslag en uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen
  Mechelen, België; 27 maart 2020, 21.15 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft haar jaarverslag over boekjaar 2019 gepubliceerd. Het jaarverslag over boekjaar 2019, met toelichting bij zowel de financiële...
ABO-Group: Jaarcijfers 2019
ABO-Group Jaarcijfers 2019 Gent, 27 maart 2020 – 18.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie ABO-Group, het ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde jaarcijfers over 2019 aan. Terugblik 2019 Absolute...
ForFarmers N.V.: Aanpassing Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020 in verband met COVID-19; uitstel bekendmaking nieuwe strategie 2025
Lochem, 27 maart 2020                                                Aanpassing Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020 in verband met COVID-19; uitstel bekendmaking nieuwe strategie 2025 ForFarmers past de wijze aan waarop de Algemene Vergadering...
Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone algemene vergadering van 29 april 2020
Gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op 29 april 2020 om 14.30 uur. Verder heeft Vastned Retail Belgium een aantal...
Overheid besluit vervolg project Zuidasdok opnieuw aan te besteden
De bestuurlijke opdrachtgevers (de minister van Infrastructuur & Waterstaat en wethouders van de gemeente Amsterdam) hebben besloten om voor de verdere uitvoering van het project Zuidasdok een andere insteek te kiezen en gaan het vervolg van het project opnieuw,...
UCB NV : Oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders
UCB - naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) www.ucb.com ("UCB NV" of de “Vennootschap”) OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders...
Intervest Offices & Warehouses maakt de agenda bekend voor de algemene vergadering van 29 april 2020
Intervest Offices & Warehouses publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeel­houders die zal gehouden worden op 29 april 2020 om 16.30 uur op de zetel, Uitbreidingstraat 66, 2600 Berchem. Bijlage...
Befimmo NV: Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2020
De aandeelhouders van Befimmo NV worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 april 2020 om 10u30. Alle documenten betreffende deze Vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap...
ABN AMRO breidt steunmaatregelen voor bedrijven met corona impact uit
ABN AMRO breidt steunmaatregelen voor bedrijven met corona impact uit  Vorige week kondigde ABN AMRO aan om voor Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet tot 2,5 miljoen euro de aflossing- en rentebetaling 6 maanden uit te stellen. ABN AMRO...
Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.
Transparantieverklaring van 24 maart 2020 In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 26 maart 2020 Umicore te kennen gegeven dat zij op 24 maart 2020 de statutaire...
Intervest Offices & Warehouses: Inkoop van eigen aandelen
Intervest Offices & Warehouses maakt bekend dat zij op 19 en 20 maart 2020 2.517 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussels via een financieel tussenpersoon. Deze bekendmaking gebeurt in overeenstemming met artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen...
ABN AMRO boekt incidenteel nettoverlies van USD 200 miljoen
ABN AMRO boekt incidenteel nettoverlies van USD 200 miljoen Als gevolg van de ongekende volumes en volatiliteit op de financiële markten sinds het uitbreken van het coronavirus zal ABN AMRO Clearing een incidenteel brutoverlies van USD 250 miljoen boeken op...
Umicore’s maatregelen met betrekking tot COVID-19
Onze medewerkers gezond houden, een veilige werkplaats verzekeren en liquiditeiten behouden De laatste weken groeide het nieuwe coronavirus (COVID-19) uit tot een pandemie met ernstige gevolgen voor burgers, maatschappij en industrieën wereldwijd. Als reactie...
DPA Group N.V.: Jaarcijfers 2019: sterk verbeterde winstgevendheid en stevig fundament voor de toekomst
Jaarcijfers DPA: sterk verbeterde winstgevendheid en stevig fundament voor de toekomst Hoofdpunten 2019¹: Omzet: 151,7 miljoen euro (2018: 158,8 miljoen) Brutowinst: 42,8 miljoen euro (2018: 43,3 miljoen) Brutomarge: 28,2% (2018: 27,3%) EBITDA: 14,3miljoen...
Heijmans wapent zich tegen potentiële impact Covid-19: dividendvoorstel ingetrokken
Heijmans herziet haar besluit om over de resultaten van 2019 dividend uit te keren. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten voor het resultaat van 2020 wordt het dividendvoorstel ingetrokken. Heijmans is 2020 goed begonnen. Tot op heden zijn omzet en resultaat...