Taxaties ArcelorMittal fors omlaag

De derdekwartaalcijfers die ArcelorMittal onlangs naar buiten bracht waren de voor markt weinig verrassend. Desondanks hebben diverse analisten hun koersdoel voor het aandeel aanzienlijk verlaagd vanwege de lage staalprijzen en de zwakke vooruitzichten voor de markt. Analisten zijn daarbij verdeeld over de kansen voor ArcelorMittalop langere termijn.

Koersdoelverlagingen

Op 4 november verlaagde Société Générale nog voor de presentatie van de kwartaalcijfers al zijn koersdoel voor ArcelorMittalmet 4 euro tot 9 euro, maar het advies laten staan op ‘buy’. De analisten spraken de verwachting uit dat het bedrijf vanwege de lage staalprijzen zijn EBITDA-doelstelling voor dit jaar zou verlagen, wat werkelijkheid is geworden. Daarnaast verlaagde de Franse zakenbank zijn EBITDA-ramingen voor 2016 en 2017 aanzienlijk, maar is het aandeel op het huidige koersniveau volgens hen wel koopwaardig.

S&P Capital IQ heeft op 6 november zijn koersdoel voor ArcelorMittalverlaagd van 7,50 euro naar 4,70 euro, terwijl het advies is gehandhaafd op ‘sell’. Analist Jit Hoong Chan is teleurgesteld over de resultaten die weden geboekt in het derde kwartaal. Gezien de sombere vooruitzichten voor de staalmarkt heeft de analist daarom zijn winstverwachting voor 2015 en 2016 neerwaarts bijgesteld.

Op 9 november heeft Rabobank zijn koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd met 40% tot 6 euro. De analisten stellen dat de EBITDA over het afgelopen kwartaal in lijn lag met de verwachtingen, maar vooral de outlook die voor het vierde kwartaal is afgegeven een domper vormde. Verder wijzen de analisten op de aanhoudende druk op de staalprijzen en de moeilijke marktomstandigheden. Daarom is het advies gehandhaafd op ‘hold’.

Consensus ArcelorMittal

Als gevolg van de diverse koersdoelverlagingen is het gemiddeld koersdoel voor ArcelorMittalafgenomen tot 8,65 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 73,1%. Dit is een redelijke afspiegeling van de koersdoelen die recent zijn afgegeven, maar hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze in een forse bandbreedte liggen.

De consensus voor ArcelorMittalblijft ondertussen licht positief. Er staan 4 verkoop-, 10 houd- en 13 koopadviezen uit.

ValueSpectrum News wire: +31 084-0032-842
news@valuespectrum.com

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.