Gros van de analisten volgt ABN Amro weer, koersdoelen omhoog

Diverse zakenbanken zijn aan het begin van 2016 gestart met het volgen van ABN Amro of hebben hun eerdere advisering nader toegelicht. Analisten stellen vast dat ABN Amro er financieel gezien goed voor staat, maar dat er nog wel een aantal risico’s aanwezig zijn waar beleggers rekening mee moeten houden.

ING is op 5 januari gestart met het volgen van ABN Amro met een koopadvies, waarbij het koersdoel is vastgesteld op 23 euro. De analisten stellen dat ABN Amro over een sterke kapitaalpositie beschikt en het risicoprofiel gematigd is. Wel wordt daarbij opgemerkt dat de leningenportefeuille sterk is verbonden met de Nederlandse economie, die momenteel een verder herstel laat zien.

Een risico waar ING op wijzen zijn nieuwe Europese regelgeving, waardoor de kans bestaat dat de relatief grote Nederlandse hypotheekportefeuille anders gewaardeerd moet gaan worden.

Hogere buffers noodzakelijk

Exane BNP Paribas heeft op 4 januari zijn koersdoel voor ABN Amro verhoogd met 2 euro tot 22 euro.

De analisten verwachten dat banken in de Benelux en Frankrijk om te voldoen aan de Tier-1 ratio hun kapitaalbuffers moeten verhogen. Daarom hebben zij hun ramingen voor de risicogewogen kapitaalratio’s met 50-100 basispunten verhoogd tot 10,5-13%.

Volgens de Franse zakenbank zijn de Nederlandse banken goed voorbereid op de Basel-4 regels, waardoor er beter zicht is op het dividend. De analisten hanteren voor ABN Amro een ‘hold-advies’.

Doelstellingen haalbaar

Deutsche Bank stelt dat ABN Amro zijn doelstellingen zal halen, waaronder een rendement op eigen vermogen van 10,13% en een uitkering van 40-50% van de winst als dividend in de periode 2015-2017.

Verder voorziet Deutsche Bank dat de kapitaalratio de komende jaren verder zal stijgen tot 15,9% in 2018, waarbij het rendement geleidelijk zal afnemen van 12,6% naar 10%. Dit zal onder meer veroorzaakt worden door sterkere buffers, hogere toezichtkosten en beperkte winstgroei.

Beleggers kunnen volgens de analisten ook stiekem rekening houden met meevallers zoals een beter dan verwachte groei van het leningenboek of lagere buffereisen voor hypotheken en bedrijfsleningen. Neerwaartse risico’s ziet Deutsche Bank ook. Zo waarschuwen de analisten voor de slechte energie- en grondstoffenleningen en versnelde aflossing van hypotheken.

Deutsche Bank hanteert voor ABN Amro een ‘hold-advies’ met een koersdoel van 21,50 euro.

analist.be Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.be

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.