Solvay kondigt de publicatie aan van een aanvulling op zijn informatiedocument

Persbericht
Gereglementeerde informatie / Voorwetenschap

Solvay kondigt de publicatie aan van een aanvulling op zijn informatiedocument

Brussel, 20 november, 2023 - 8u30 CET

Vandaag publiceerde Solvay SA/NV (“ Solvay ”) een aanvulling op zijn informatiedocument, gedateerd 30 juni 2023, in het kader van het eerder aangekondigde opsplitsing-project van Solvay in twee onafhankelijke beursgenoteerde vennootschappen – SOLVAY en SYENSQO – door een partiële splitsing van Solvay .

Het informatiedocument betreft het toekomstige Solvay als een eenvoudiger, meer gefocust bedrijf na de spin-off van Syensqo, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay tijdens de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2023.

De aanvulling op het informatiedocument is beschikbaar op Solvay ’s website (www.solvay.com).

 

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €5,6 miljard in 2022 en noteringen op Euronext Brussels en Parijs (SOLB), wil Solvay inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil het tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Voor meer informatie over Solvay , bezoek solvay.com en Linkedin.

 

Belangrijke juridische informatie

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van Solvay of Syensqo SA/NV (“Syensqo”), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan de aandeelhouders van Solvay als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van Solvay zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding van effecten aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening. Syensqo heeft een registratiedocument opgesteld dat een onderdeel zal worden van het prospectus van Syensqo met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van Syensqo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van Solvay . Het registratiedocument is, en de andere samenstellende delen van het prospectus zijn gratis beschikbaar voor beleggers op de websites van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en van Solvay (www.solvay.com) en op de maatschappelijke zetel van Syensqo, Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. De goedkeuring van het registratiedocument of andere samenstellende delen van het prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

 

Contacts

Media relations

 

Peter Boelaert
+32 479 30 91 59

 

Laetitia Van Minnenbruggen
+32 484 65 30 47

 

Kimberly King
+ 1 470 464 4336

 

media.relations@solvay.com
Investor relations

 

Jodi Allen
+1 609 860 4608

 

Geoffroy d’Oultremont
+32 2 264 2997

 

Vincent Toussaint
+33 4 3724 6547

 

investor.relations@solvay.com

Bijlage