ForFarmers N.V.: Goedkeuring mededingingsautoriteit voor overname Piast Pasze Sp. z.o.o.

Lochem, 6 december 2023

Goedkeuring mededingingsautoriteit voor overname Piast Pasze Sp. z.o.o.

Vandaag heeft ForFarmers van de Poolse mededingingsautoriteit de goedkeuring ontvangen voor de overname van Piast Pasze Sp. z.o.o. (“Piast”). Met deze transactie, aangekondigd op 25 juli 2023, wordt het volume van ForFarmers /Tasomix in Polen met 410.000 ton uitgebreid en de positie in vooral de vleeskuikensector versterkt. Partijen werken nu toe naar afronding van de transactie.

Deze transactie past in de strategische doelstellingen van ForFarmers /Tasomix om uit te breiden in de aantrekkelijke Poolse agrarische markt. 

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.


Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Floor van Maaren, T: 06-29597746

Paweł Świerkula, Managing Director ForFarmers /Tasomix
M + 48 510 22 00 22  • E: pawel.swierkula@tasomix.pl

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis een vooraanstaande voerproducent in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en in Polen, waar het bedrijf actief is onder de naam ForFarmers /Tasomix. ForFarmers heeft ongeveer 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.