Van Lanschot Kempen: kapitaaluitkering van € 2,00 per aandeel op 21 december 2023

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 14 december 2023

Van Lanschot Kempen zal op 21 december 2023 het eerder aangekondigde bedrag van € 2,00 per geplaatst gewoon aandeel A aan haar aandeelhouders uitkeren (in totaal € 86 miljoen).

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens de buitengewone algemene vergadering op 5 oktober 2023. Op 11 december 2023 verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 21 december.

De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames.
        
Belangrijke data met betrekking tot de kapitaaluitkering:
Ex-datum:                19 december 2023
Record-datum:          20 december 2023
Betaaldatum:            21 december 2023

Media Relations        
Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85 mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations        
Tosca Holtland
T +31 20 354 45 90 investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen NV
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage