Van Lanschot Kempen: kapitaaluitkering van € 2,00 per aandeel op 21 december 2023

Van Lanschot Kempen zal op 21 december 2023 het eerder aangekondigde bedrag van € 2,00 per geplaatst gewoon aandeel A aan haar aandeelhouders uitkeren (in totaal € 86 miljoen).

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens de buitengewone algemene vergadering op 5 oktober 2023. Op 11 december 2023 verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 21 december.

De uitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames