SEACOR Marine kondigt de upgrade van vier PSV's met Kongsberg Maritime Energy Storage Systems aan

SEACOR Marine bevestigt de belofte om de operationele efficiëntie te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen

HOUSTON en OSLO, Noorwegen, Jan. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEACOR Marine Holdings Inc . (NYSE: SMHI) (het “bedrijf” of “SEACOR Marine”), een vooraanstaande, wereldwijde leverancier van maritieme en aanvullende transportdiensten voor offshore energiefaciliteiten, kondigde vandaag de gemeenschappelijke toezegging aan om vier ultramoderne opslagsystemen voor energie te verwerven van Kongsberg Maritime AS. Deze hybride, hoogtechnologisch energieoplossing zal worden geïnstalleerd op vier platformbevoorradingsschepen (PSV's) van SEACOR Marine om het energieverbruik en de emissies aan boord van deze schepen te verminderen.

De vier in de overeenkomst opgenomen schepen zijn de SEACOR Ohio, SEACOR Alps, SEACOR Andes en SEACOR Atlas. Naar verwachting zal de installatie aanvangen in december 2024 en voltooid worden in het tweede kwartaal van 2025. Dit houdt in dat meer dan 50% van de PSV-vloot van SEACOR Marine van hybride energie zal worden voorzien.

De PSV's, alle vier voorzien van het Kongsberg Maritime UT771 CDL Design, zullen worden uitgerust met batterijen voor hybride werking. Dit gebeurt door de installatie van een Deckhouse Energy Storage System ondergebracht in containers. Daarnaast worden de bijbehorende schakelborden en besturingssystemen voor de boegschroeven geïnstalleerd. Tijdens de upgrade zal ook een nieuw Kongsberg Maritime K-Pos Dynamic Positioning-systeem (DP) worden geïnstalleerd ter vervanging van de DP-systemen die momenteel op alle vier de schepen zijn geïnstalleerd.

Vanaf februari 2024 zal Kongsberg Maritime in Ulsteinvik, Noorwegen, ook de UT771 CDL SEACOR Yangtze upgraden met het Deckhouse Energy Storage System.

Een toelichting van John Gellert, Chief Executive Officer voor SEACOR Marine: “De beslissing om onze hybride vloot uit te breiden sluit aan bij de kernwaarden van SEACOR Marine op het gebied van innovatie, draagt bij aan milieubehoud en is gebaseerd op onze bewezen voortrekkersrol op het gebied van groene technologieën voor de maritieme sector. SEACOR Marine behoorde tot de eerste offshore-operatoren die hybride batterijsystemen installeerden, en deze aankondiging is dan ook een belangrijke stap voorwaarts om de efficiëntie van onze activiteiten te verbeteren en de milieueffecten van onze vloot terug te dringen.

Deze systemen voor energieopslag vertegenwoordigen een investering in de duurzame toekomst van onze vloot en ons vermogen om tegemoet te komen aan de wereldwijde transportbehoeften voor de offshoreplatformen van onze klanten. We vinden het belangrijk om onze klanten nieuwe hybride PSV's te kunnen bieden, die efficiënter werken middels een lager brandstofverbruik en lagere bedrijfskosten, terwijl ze ook minder emissies genereren.”

Een toelichting van James Poulton, Senior Vice President en verantwoordelijke Aftermarket Sales voor Kongsberg Maritime: “SEACOR Marine behoort tot de meest ervaren exploitanten van hybride op batterijen gebaseerde energiesystemen voor de offshoremarkt, en we zijn dan ook erg opgetogen dat ze er wederom voor hebben gekozen om hun vloot uit te breiden met hybride PSV-oplossingen van Kongsberg Maritime.

Door de installatie van batterijvermogen kan het brandstofverbruik in de DP-bedrijfsmodus op deze schepen met tot wel 20% worden teruggebracht. In aanvulling op de batterijen zal ook een walaansluiting worden geïnstalleerd, waardoor de schepen op het elektriciteitsnet van een haven kunnen worden aangesloten. Dit vermindert het aantal draaiuren van de motor en de uitstoot van emissies aanzienlijk. Het grootste voordeel van rechtstreeks batterijvermogen is dat het energiesysteem van het schip niet overbodig belast wordt, gezien de motoren minder vaak worden aangesproken. Dit is bijzonder praktisch in DP-bedrijfsmodus, maar is ook interessant in andere bedrijfsmodi.”

Contactpersonen voor investeerders en mediakanalen:

Kongsberg Maritime:
Craig Taylor
Senior Manager – PR & Communications
Mobiel nummer: +44 (0) 7749584285
Craig.taylor@km.kongsberg.com

Karen Bartlett
PR Lead
Saltwater Stone
Tel: +44 (0) 1202 669244
k.bartlett@saltwater-stone.com

SEACOR Marine:
Investeerdersrelaties
InvestorRelations@seacormarine.com

Dana Gorman
H/Advisors Abernathy
Mobiel nummer: +16467840446
dana.gorman@h-advisors.global

Alexandra Clements
H/Advisors Abernathy
Mobiel nummer: +18323888641
alexandra.clements@h-advisors.global

Over Kongsberg Maritime AS

Kongsberg Maritime is een wereldwijd opererend maritiem technologiebedrijf dat vernieuwende en betrouwbare technologische oplossingen biedt voor alle maritieme sectoren. Met de hoofdzetel in Kongsberg, Noorwegen, exploiteert Kongsberg Maritime productie-, verkoop- en servicefaciliteiten in 34 landen.

Onder de oplossingen van Kongsberg Maritime vallen alle aspecten van automatisering, veiligheid, besturing, navigatie en dynamische positionering binnen de scheepvaart, evenals energiebeheer, deksystemen en aandrijving, en het ontwerp van schepen.

Website: Kongsberg Gruppen | Kongsberg Maritime

Sociale media: LinkedIn | Twitter | Facebook

Over SEACOR Marine

SEACOR Marine voorziet wereldwijd in maritieme en ondersteunende transportdiensten voor offshore-energieplatformen. SEACOR Marine exploiteert en beheert een uitgebreide vloot van ondersteuningsvaartuigen die goederen en personeel vervoeren naar offshore-installaties, waaronder offshore-windmolenparken; offshore-ondersteuning voor productie- en opslagfaciliteiten; ondersteuning bij de aanleg, werken in boorputten, de installatie en ontmanteling van offshore-windmolenparken; het vervoeren en te water laten van onderwaterapparatuur voor het boren en installeren, onderhouden, inspecteren en repareren van boorputten; en het vervoeren van ankers en afmeeruitrusting voor offshoreplatformen en booreilanden. De schepen van SEACOR Marine bieden tevens noodhulp en accommodatie voor technici en vaklui. Bezoek de website van SEACOR Marine op www.seacormarine.com voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen zoals opgenomen in dit persbericht en in andere door het bedrijf uitgegeven rapporten, materialen en mondelinge verklaringen zijn 'toekomstgerichte verklaringen' overeenkomstig de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Over het algemeen genomen duiden woorden zoals “anticiperen”, “inschatten”, “verwachten”, “projecteren”, “voornemen”, “geloven”, “plannen”, “doelstellingen”, “voorspellen” en dergelijke uitdrukkingen op toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen verwijzen naar de vooruitzichten van het management, strategische doelstellingen, bedrijfsvooruitzichten, verwachte economische en financiële resultaten, naast andere soortgelijke aspecten. Toekomstgerichte verklaringen kunnen inherent en onderhevig aan onzekerheden, risico's en aannames zijn, wat tot gevolg kan hebben dat de werkelijke resultaten beduidend verschillen van de door het management geanticipeerde of verwachte resultaten. Deze verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en daadwerkelijke feiten, waarvan de resultaten significant kunnen afwijken van deze verklaringen. Daadwerkelijke feiten of resultaten zijn onderhevig aan aanzienlijke bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren, die mogelijk buiten de controle van het Bedrijf vallen. Niet al deze factoren kunnen worden voorspeld of geïdentificeerd. Daarom mag het bovenstaande niet worden beschouwd als een volledige uiteenzetting van alle mogelijke risico's of onzekerheden. Investeerders en analisten dienen, met inachtneming van deze risicofactoren, niet blind te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn alleen geldig op de afgiftedatum van het document waarin ze zijn opgenomen. Het Bedrijf verwerpt elke verplichting of verbintenis om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen te verschaffen om veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaring is gebaseerd, te weerspiegelen, tenzij dit wettelijk vereist is. Aanbevolen wordt echter om eventuele verdere bekendmakingen van het Bedrijf over aanverwante onderwerpen te lezen in zijn documenten die bij de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder jaarverslagen conform Formulier 10-K, kwartaalverslagen conform Formulier 10-Q en huidige verslagen conform Formulier 8-K (indien van toepassing). Deze verklaringen vormen de toekomstgerichte verklaringen van het Bedrijf onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995.