KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 677 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie

Brussel, 8 february 2024, 7.00 uur CET

"In het laatste kwartaal van 2023 boekten we een nettowinst van 677 miljoen euro. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder betere nettoprovisie-inkomsten en hogere overige netto-inkomsten, hoewel deze posten teniet werden gedaan door lagere nettorente-inkomsten en lagere verzekeringsresultaten. De kosten, inclusief bank- en verzekeringsheffingen, zijn gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, net als de bijzondere waardeverminderingen, voornamelijk als gevolg van een bijzondere waardevermindering van 109 miljoen euro op de goodwill van de bouwspaarkas ČSOBS (een dochteronderneming van ČSOB Bank) in Tsjechië en ongeveer 53 miljoen euro bijzondere waardeverminderingen op software. Als we de resultaten van de vier kwartalen van het jaar bij elkaar optellen, komt onze nettowinst uit op 3 402 miljoen euro, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar.

Onze kredietportefeuille bleef groeien, met 1% kwartaal-op-kwartaal en 3% ten opzichte van een jaar geleden, waarbij we groei optekenden in alle kernlanden van de groep. De klantendeposito's stegen met 1% ten opzichte van het vorige kwartaal, maar daalden met 3% op jaarbasis, omdat ze grotendeels werden beïnvloed door uitstroom van deposito's als gevolg van de uitgifte van een staatsbon voor particulieren in België begin september 2023.

Op het gebied van duurzaamheid zijn we verheugd dat de buitenwereld onze aanpak en prestaties blijft erkennen als 'best in class'. We merken in het bijzonder op dat het gerenommeerde ESG Risk agency Sustainalytics KBC de uitstekende ratingklasse 'ESG negligible risk' heeft toegekend. Met deze rating is KBC opgenomen in de Sustainalytics 2024 ESG Top-Rated Companies List. We zijn er ook trots op dat we voor het tweede jaar op rij de felbegeerde CDP-rating A hebben gekregen voor onze klimaatgerelateerde rapporteringen.

Wat betreft ons lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro, hadden we eind januari 2024 al ongeveer 11 miljoen aandelen ingekocht voor een totale tegenwaarde van ongeveer 0,6 miljard euro. Het programma loopt tot 31 juli 2024.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,2% eind december 2023, waarin het effect van het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,3 miljard euro al volledig is verwerkt. Onze Raad van Bestuur heeft besloten om voor het boekjaar 2023 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal brutodividend van 4,15 euro per aandeel voor te stellen (waarvan een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel al werd uitbetaald in november 2023 en de resterende 3,15 euro per aandeel zal worden betaald in mei 2024). Inclusief het voorgestelde totale dividend en de additional tier-1 coupon, zou de uitkeringsratio 51% bedragen. In overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2023 zal de uitkering van het surpluskapitaal boven de fully loaded common equity ratio van 15% worden beslist, naar eigen discretie, door de Raad van Bestuur in de eerste helft van 2024.

Ten slotte hebben we ook onze verwachtingen voor de volgende drie jaar bijgewerkt. Tegen 2026 streven we naar een kosten-inkomstenratio (exclusief bank- en verzekeringsheffingen) van minder dan 42% en een gecombineerde ratio van maximaal 91%.

Ik wil dan ook al onze klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en digitalisering in al onze thuismarkten."

Johan Thijs,
Chief Executive Officer

Bijlages