Oxurion ontvangt transparantiekennisgeving van Atlas Special Opportunities LLC

Header gereglementeerde informatie

Leuven, BELGIË – 09 februari 2024 – Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR), een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Leuven, België, heeft vandaag aangekondigd dat het, in overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving1, de volgende transparantiekennisgeving heeft ontvangen:

Oxurion ontving op 7 februari 2024 een transparantiekennisgeving van Atlas Special Opportunities LLC waaruit blijkt dat het op 31 januari 2024 400.163.227 aandelen van de toen uitstaande 4.395.256.072 aandelen bezat en dus boven de drempel (5%) kwam door de verwerving van stemrechtverlenende effecten. Zie bijlage 1.

------------------

(1) Artikel 14, eerste alinea, van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

------------------

BIJLAGE 1

------------------

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) houdt zich bezig met de ontwikkeling van de volgende generatie standaard oftalmologische therapieën voor de behandeling van netvliesaandoeningen. Oxurion is gevestigd in Leuven, België. Meer informatie is beschikbaar op www.oxurion.com.

------------------

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen als "toekomstgericht" worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en brengen dienovereenkomstig verschillende risico's en onzekerheden met zich mee en worden ze beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen enkele garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zullen materialiseren en aanvaardt geen enkele verplichting om een toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of enige andere reden. Aanvullende informatie over risico's en onzekerheden die van invloed zijn op het bedrijf en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, is opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van Oxurion in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Oxurion worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetten.