Update en einde van het inkoopprogramma eigen aandelen (19 februari 2024)

Update en einde van het inkoopprogramma eigen aandelen (19 februari 2024)

Gereglementeerde informatie

19 februari 2024 - 17.45 CET

Kinepolis Group kondigde op 22 september 2023 de lancering aan van haar Inkoopprogramma ter indekking van aandelenopties. Onder dit programma mocht Kinepolis Group , via de aangestelde onafhankelijke intermediair, maximaal 151 000 aandelen inkopen op Euronext Brussels voor een totaal maximumbedrag van € 8 miljoen.

Tijdens de periode van 12 februari 2024 tot en met 14 februari 2024 werden in het kader van dit programma de volgende verrichtingen op Euronext Brussels uitgevoerd:

Datum Aantal
aandelen
Gemiddelde
prijs (EUR)1
Laagste prijs
(EUR)
Hoogste prijs
(EUR)
Totaal
(EUR)
12/02/2024 793 € 40,42 € 40,35 € 40,50 € 32 056,50
13/02/2024 1 800 € 41,31 € 41,20 € 41,40 € 74 360,00
14/02/2024 1 200 € 41,87 € 41,65 € 42,05 € 50 240,00
Totaal 3 793       € 156 656,50

Na voormelde transacties werden in totaal 151 000 aandelen ingekocht voor een totaal bedrag van € 6 697 595,35.
Gelet de inkoop van het maximaal aantal aandelen is voormeld inkoopprogramma eigen aandelen dan ook beëindigd.
Het totaal aantal eigen aandelen bedraagt 637 121 op 14 februari 2024.

Betreffende informatie evenals het overzicht van de inkopen sinds de start van het Inkoopprogramma kan teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap in hoedanigheid van een genoteerde vennootschap
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer 0415.928.179 RPR Brussel


1 Afgerond op twee cijfers na de komma.