Van Lanschot Kempen: start inkoopprogramma van aandelen ter afdekking van beloningsbeleid, aandelenplannen en voorgenomen overname van Accuro

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 22 februari 2024

Van Lanschot Kempen start op 22 februari 2024 met het inkopen van maximaal 700.000 eigen aandelen (certificaten van gewone aandelen A) tot een maximale waarde van in totaal € 24,5 miljoen. Bij de slotkoers van 21 februari 2024 heeft het inkoopprogramma een omvang van € 19,4 miljoen. Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen certificaten van aandelen aan medewerkers in het kader van het beloningsbeleid en aandelenplannen, en de voorgenomen overname van Accuro.

Het inkoopprogramma eindigt op de dag voor de publicatie van de jaarcijfers 2024, of eerder als het maximum aantal aandelen is ingekocht. Van Lanschot Kempen heeft de uitvoering van het inkoopprogramma gemandateerd aan ING, dat haar handelsbeslissingen onafhankelijk van Van Lanschot Kempen zal nemen.

De voortgang van het inkoopprogramma wordt wekelijks bekend gemaakt via een persbericht en op de website van Van Lanschot Kempen op de pagina Inkoop aandelen.


Media Relations        
Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85        
mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations        
Judith van Tol
T +31 20 354 45 90
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer
Dit is een persbericht ingevolge artikel 5 lid 1 van Verordening (EU) Nr. 596/2014.
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage