Financière de Tubize - Jaarlijks verslag 2023

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Contact: investorrelations@financiere-tubize.be

Jaarlijks verslag 2023

Gereglementeerde informatie
16 maart 2024

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2023 opgesteld. Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

  • Winst van het boekjaar: € 88,2 miljoen (€ 85,2 miljoen in 2022, +3,5%),
  • Stijging van de bankschuld van € 47,8 miljoen op 31 december 2022 naar € 79,2 miljoen op 31 december 2023,
  • Aanschaffing, in 2023, van 1.043.881 UCB-aandelen, waardoor de deelneming in UCB gestegen is van 35,70% op 31 december 2022 naar 36,24% op 31 december 2023.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2024 de jaarrekening 2023 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,97 (vergeleken met € 0,86 voor boekjaar 2022, een stijging met 12,8%) bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 3 mei 2024 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Ageas , tegen afgifte van coupon n°19.

Ex-dividend          30 april 2024
Record date          2 mei 2024
Betaaldatum        3 mei 2024