ForFarmers draagt Marloes Roetgerink voor als lid raad van bestuur

Lochem, 18 maart 2024

ForFarmers draagt Marloes Roetgerink voor als lid raad van bestuur

De raad van commissarissen van ForFarmers N.V. (‘ ForFarmers ’) draagt Marloes Roetgerink voor om door de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 mei 2024 te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van ForFarmers . Zij gaat bij haar benoeming de functie van Chief Financial Officer (‘CFO’) vervullen. De benoeming is voor een termijn van vier jaar, eindigend aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028.

Met de voorgenomen benoeming van Marloes Roetgerink heeft ForFarmers een kandidaat gevonden voor de positie van CFO en statutair directeur, die vacant was sinds het vertrek van Roeland Tjebbes per 31 december 2023. De rol van CFO is aansluitend ad interim vervuld door Hans Kerkhoven. Marloes Roetgerink zal op 1 juni 2024 starten bij ForFarmers .

Marloes Roetgerink (44) heeft een academische achtergrond in Industrial Engineering & Management, opgedaan bij University of Twente, en is vervolgens opgeleid tot Register Controller aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De afgelopen tien jaar vervulde ze senior financiële posities bij Royal FrieslandCampina. Daarvoor was zij tien jaar werkzaam in de voedingsindustrie bij Heineken N.V.

Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter raad van commissarissen ForFarmers : “Ik ben zeer verheugd dat wij Marloes Roetgerink kunnen voordragen, haar brede ervaring in de agrifood sector is naast haar inhoudelijke kennis van grote waarde voor ForFarmers en onze klanten. Daarbij is de raad van commissarissen van mening dat Marloes Roetgerink een goede aanvulling is in het huidige team van de raad van bestuur.”

Marloes Roetgerink: "Ik ben vereerd en erg enthousiast om als CFO bij ForFarmers aan de slag te gaan. De toewijding van ForFarmers aan een toekomstbestendige, betaalbare en duurzame voedselketen sluiten naadloos aan bij mijn persoonlijke waarden en ambities. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn toekomstige collega’s een bijdrage te kunnen leveren aan die missie.”

De belangrijkste elementen van haar contract worden vóór de oproeping van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de website van ForFarmers geplaatst.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening. 

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Marieke Leussink, Manager Externe Corporate Communicatie ForFarmers :
E: marieke.leussink@forfarmers.eu T: 0573 – 28 88 000 M: +31 6 12 56 74 95

Bijgaande foto is beschikbaar voor publicatie ter begeleiding van dit bericht.

Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ ForFarmers ’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange-termijnverdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een afzet van circa 8,4 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 2.400 medewerkers. De omzet bedroeg in 2023 circa € 3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu
Kijk voor beeldmateriaal op www.forfarmersgroup.eu/media/beeldmateriaal.aspx

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers ’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers ’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers , worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Bijlage