Campine 2.0 zet nieuwe records neer

Gereglementeerde informatie – 18 maart 2024 – 08:00

2023 was voor Campine 2.0 het eerste volledige jaar sinds de expansie in Frankrijk. Campine behaalde haar hoogste omzet ooit van € 322 miljoen en een record operationele cashflow (EBITDA) van € 26,8 miljoen.

“We hebben nieuwe records neergezet in een zeer moeilijk jaar voor de industrie, dankzij uitzonderlijke resultaten behaald in onze recyclingunits”, zegt CEO De Vos trots. David Wijmans, directeur Circular Metals-divisie geeft meer duiding: “De verkoop van gerecycleerde loodlegeringen stond met 61 000 ton op een recordhoogte en ook de winsten uit de terugwinning van andere metalen zoals antimoon, goud en zilver waren de hoogste ooit. De recordwinsten zijn het resultaat van verschillende factoren: de consolidatie van het eerste volledige jaar van de Franse entiteiten, betere commerciële voorwaarden met klanten en leveranciers, het vermogen om de door de inflatie veroorzaakte kostenstijging door te rekenen in de verkoopprijzen en relatief hoge metaalprijzen.” Opvallend is zeker ook de sterke winstbijdrage van de nieuwe business unit recycled Polymers (rP) in Frankrijk. “Dit is een veelbelovende nieuwe sector voor toekomstige groei bij Campine ” zegt De Vos “Nu de EU-regelgeving OEM’s dwingt om steeds meer gerecycleerde materialen te gebruiken, voorzien we groeipercentages van 10% en meer per jaar in de recyclage van kunststoffen”, besluit hij.

Door de zwakke economische situatie in de bouwsector zakte de vraag naar brandvertragers in Campine ’s Specialty Chemicals divisie. De volumes daalden gemiddeld met 16% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze zwakke vraag leidde ook tot een algemene daling van veel grondstoffenprijzen, waarondler die van antimoonmetaal: in het eerste kwartaal van 2023 lag de prijs nog rond de $ 13 000/ton, maar tegen het einde van het jaar was dit gedaald tot ongeveer $ 11 500/ton. De PP-kunststofrecyclage-eenheid behaalde een volume van ongeveer 8 500 ton, wat voor Campine een stijging van 150% betekent aangezien de BU rP nu voor een volledig jaar geconsolideerd werd.

De divisie Circular Metals daarentegen kende in 2023 een sterk jaar. De kleinere business unit Metals Recovery brak records, mede dankzij de hoge prijzen voor edelmetalen en de verwerking van complexere metaalstromen. In de afdeling batterijenrecyclage hielpen herziene commerciële voorwaarden de marges naar een aanvaardbaar peil te krijgen. De lood LME-prijzen lagen het hele jaar door op een relatief goed niveau, hoewel ze in het eerste semester daalden, daarna terug stegen tot een piek in de herfst maar tegen het einde van het jaar opnieuw afnamen. Campine 's productie van loodlegeringen piekte eveneens op een volume van ongeveer 61 000 ton. Ook de Franse batterijbrekerfabrieken presteerden goed.

Financiële resultaten
Omzet
Campine realiseerde een geconsolideerde omzet van € 322,0 miljoen tegenover € 317,4 miljoen in 2022 (+2%). Het totale verkoopvolume steeg met circa 36% naar bijna 150 000 ton. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de consolidatie van de Franse fabrieken (een vol jaar ten opzichte van zes maanden in 2022). Dat de volumegroei niet volledig tot uiting komt in de omzetgroei, heeft vooral te maken met de lagere metaal- en grondstofprijzen die aan de basis liggen van onze verkoopprijzen.

Resultaat
De EBITDA steeg van € 26,6 miljoen in 2022 naar € 26,8 miljoen in 2023. Deze ogenschijnlijk stabiele EBITDA kent wel een andere samenstelling, aangezien er vorig jaar een non-cash overnamewaarderingsresultaat van € 6,5 miljoen in was verwerkt. De totale bedrijfskasstroom van € 26,8 miljoen is daarmee inderdaad een record operationeel resultaat. De nieuwe Franse activiteiten droegen reeds 12% van de groepswinst bij (pre-IFRS-consolidatie).

Evolutie van de Groep voor en na de overname: om een juiste vergelijking te tonen, hebben we het uitzonderlijke Covid-jaar 2020 en het overnamejaar 2022, dat werd beïnvloed door de overnameboekhouding, uitgesloten. De huidige cijfers 2023 staan hieronder in vergelijking met 2019 en 2021.

 2019202120232023
 Groep =

Enkel België
Groep =

Enkel België
Groep geconsolideerd

België + Frankrijk
Enkel België
Omzet
in € mio
192,5226,3322262,5
EBITDA in € mio13,322,626,823,9

Het nettoresultaat (EAT) over 2023 bedraagt € 13,7 miljoen ten opzichte van € 15,8 miljoen in 2022 (-13%), maar dit is wederom te verklaren door de acquisitieverwerking van een netto € 6,5 miljoen in 2022.

Solvabiliteit
De financiële ratio's bleven ook in 2023 zeer solide. Hoewel de overname in 2022 volledig met eigen middelen werd gefinancierd en deze uitbreiding tot een hogere behoefte aan werkkapitaal leidde, is de solvabiliteit wederom gestegen naar 55% (eigen vermogen/balanstotaal). Er zijn dus ruim voldoende financiële middelen voor verdere uitbreidingen.

Dividend
De raad van bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om, op basis van de resultaten van 2023, een bruto dividend van € 3,0/aandeel uit te keren, wat neerkomt op een totaal van € 4,5 miljoen. Dit dividend weerspiegelt het beleid om 1/3 van het nettoresultaat uit te keren.

Resultaat per divisie

Specialty Chemicals – omzet € 127,5 mio (-17%) – EBITDA € 4,6 mio (-29%)

Deze divisie (business segment) bestaat uit de business units Antimoontrioxide (ATO), Flame Retardant Masterbatches (FRMB) en gerecycleerde polymeren (rP).

Het verkoopvolume in de divisie Specialty Chemicals groeide met 14% tot circa 21 000 ton. De stijging is geheel toe te schrijven aan de volumes ‘gerecycleerde polypropyleen’ (rPP) uit Frankrijk. De extra rPP-volumes compenseren de volumedaling in brandvertragers, te wijten aan de slechte economische situatie in de bouwsector.

De omzet is sterk gekoppeld aan de evolutie van de grondstof- en antimoonmetaalprijzen, waardoor de verkoopopbrengsten in 2023 zijn gedaald. De omzet kwam uit op € 127,5 miljoen vergeleken met € 153,5 miljoen (-17%) een jaar eerder. De gemiddelde Metal Bulletin prijs van het antimoonmetaal in 2023 bedroeg $ 12 050/ton, wat 8,5% lager is dan in 2022, toen de gemiddelde prijs $ 13 160/ton bedroeg.

De EBITDA kwam uit op € 4,6 miljoen, een daling van 29% vergeleken met € 6,4 miljoen een jaar eerder. De verlaging van de grondstof- en antimoonprijzen leidde tot een afwaardering van onze voorraden en zette de marges onder druk.

Circular Metals– omzet € 236,4 mio (+20%) – EBITDA € 22,2 mio (+77%)

Deze divisie (business segment) bestaat uit de business units Lood (Pb), Metals Recovery (MR) en recycled Batteries (rB).

Het jaar 2023 eindigde met een afzetvolume van circa 129 000 ton, wat een toename vertegenwoordigt van 40% ten opzichte van de 91 000 ton in 2022. Ook hier is de stijging volledig toe te schrijven aan de volumes in Frankrijk. De loodafdeling in Beerse behaalde een recordverkoopvolume van circa 61 000 ton loodlegeringen, vooral dankzij de grote marktbehoefte in de eerste jaarhelft. De vraag in het tweede semester daalde enigszins als gevolg van de lage tarieven voor maritieme containers, waardoor de import van lood en loodzuurbatterijen uit Azië toenam.

De gemiddelde lood LME-prijs in 2023 bedroeg € 1 975/ton, wat ca. 3% lager is dan in 2022 (€ 2 040/ton). Hogere verkooppremies voor speciale legeringen en verbeterde inkoopvoorwaarden hielpen de inflatie en andere verhoogde kosten te compenseren. De volumes uit Frankrijk leverden een mooie bijdrage, aangezien onze bedrijfsoverhead ondanks deze Franse expansie niet is gegroeid.

De omzet steeg met 20% naar € 236,4 miljoen vergeleken met € 196,8 miljoen in 2022 terwijl de EBITDA groeide naar € 22,2 miljoen vergeleken met € 12,5 miljoen (+77%) in 2022.

Vooruitzichten voor 2024

De vraag naar producten van onze divisie Specialty Chemicals wint in het eerste kwartaal van 2024 wat terrein vergeleken met de zwakke vraag in 2023. Het is echter nog onduidelijk of deze opwaartse trend zich zal voortzetten. Hoe dan ook stijgen de prijzen van antimoonmetaal opnieuw, wat nu al leidt tot een positief voorraadwaarderingseffect en verbeterde marges. Ook de prijzen voor virgin PP stijgen langzaam en dit heeft een positief effect op de vraag naar gerecycleerde PP. Bovendien verplicht de Europese regelgeving dat de industrie steeds meer gerecycleerde kunststoffen gebruikt, wat een verdere groei voor onze Franse rP-afdeling verzekert.

In onze divisie Circular Metals hebben de lood LME-prijzen zich enigszins hersteld na de daling in december. De prijs schommelt nu tussen € 1 900  en € 2 000/ton. De vraag naar lood blijft gemiddeld genomen goed. Wij verwachten dat de stijging van de prijzen voor zeecontainers, als gevolg van de problemen via het Suezkanaal, later dit jaar de lokale Europese vraag zouden kunnen stimuleren, omdat de Aziatische import duurder en minder betrouwbaar wordt. Campine zal ook meer batterijfracties van haar Franse vestigingen gebruiken in haar smelter in België. Er is ook steeds meer interesse voor dergelijke producten bij verschillende nieuwe klanten, wat zich naar verwachting later in 2024 zal concretiseren en voor verdere groei kan zorgen.

EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
EBIT: Bruto bedrijfsresultaat voor aftrek van interest en belastingen ook vermeld als Operationeel resultaat
EAT: Netto resultaat ook vermeld als Resultaat van het boekjaar

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Ludovic Deprez, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de gereglementeerde informatie, zouden moeten doorgevoerd worden.

Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 22 april 2024 op de website van Campine .
Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com


Bijlage