Trading update 31 maart 2024

WERELDHAVE BELGIUM HANDHAAFT HAAR PRESTATIENIVEAUS IN LIJN MET DE VERWACHTINGEN

• Stijging van het netto huurresultaat met 2,1% tot € 16,0 mln (€ 15,7 mln per 31 maart 2023);
• Daling van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 7,1% tot € 1,17 per 31 maart 2024 (€ 1,26 per 31 maart 2023);
• Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+4,1% ten opzichte van 31 december 2023);
Intrinsieke waarde per aandeel van € 83,57 (+7% t.o.v. 2023: € 78,07);
• Lichte daling van de EPRA bezettingsgraad met 0,8% tot 95,3% voor de totale portefeuille (96,1% per 31 december 2023) ten gevolge van pop-up contracten die significant hoger zijn tegen jaareinde;
• Gezonde schuldratio van 27,2% per 31 maart 2024 (29,6% per 31 december 2023);
• Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 4,80 - € 4,90 per aandeel.

Bijlage