Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal

CALHOUN, Ga., April 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries , Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst voor het eerste kwartaal van 2024 aan ten bedrage van $ 105 miljoen en een winst per aandeel ('EPS') van $ 1,64; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 119 miljoen en de aangepaste EPS $ 1,86. De netto-omzet voor het eerste kwartaal van 2024 bedroeg $ 2,7 miljard, een daling van 4,5% zoals gerapporteerd en 5,5% op basis van de jaarrekeningen en constante waarden in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor het eerste kwartaal van 2023 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 2,8 miljard, een nettowinst van $ 80 miljoen en een EPS van $ 1,26, met een aangepaste nettowinst van $ 112 miljoen en een aangepaste EPS van $ 1,75.

Voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum lichtte de resultaten van het Bedrijf in het eerste kwartaal toe: "Hoewel economische tegenwind van invloed was op de omzet, winstmarges en mix binnen de sector, gaven onze resultaten over het eerste kwartaal het positieve effect weer van de eerdere genomen maatregelen om onze prestaties te verbeteren. De winst per aandeel steeg jaar op jaar dankzij herstructureringen, initiatieven om de productiviteit te verhogen en de voordelen van lagere grondstof- en energiekosten, die gedeeltelijk teniet werden gedaan door een zwakkere prijsstelling en productmix.

De marktomstandigheden binnen al onze regio's bleven vergelijkbaar met die van het vorige kwartaal, met een aanzienlijke druk op de prijzen en de productmix als gevolg van de sectorale concurrentie in termen van volume. Hoewel het commerciële kanaal een vertraging vertoont, blijft het beter presteren dan het residentiële kanaal. De renovatie van woningen blijft achter ten gevolge van de zwakke verkoop van woningen en het effect van de inflatie op vrije bestedingen. Detailhandelaren gaven aan dat consumenten aarzelen om duurdere projecten te initiëren, waardoor de afdeling vloerbedekking onder grotere druk komt te staan aangezien de meeste renovaties eenvoudig kunnen worden uitgesteld.

Onze teams blijven zich richten op de omstandigheden op de korte termijn, het benutten van verkoopkansen, het verlagen van de voorspelbare kosten en de voltooiing van herstructureringsinitiatieven. Wij blijven onze productieniveaus zo beheren dat onze voorraad blijft voldoen aan de marktvraag. Ter stimulatie van de verkoop investeren we in de introductie van nieuwe producten met verbeterde functies en in merchandising die de waarde van onze assortimenten benadrukt. Gezien de inflatiedruk op de arbeidsmarkt, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere factoren, blijven we aanvullende maatregelen treffen om onze kostenstructuur te reduceren en de productiviteit te verhogen.

Voor het eerste kwartaal noteerde het segment Global Ceramic een daling van de netto-omzet met 1,4% zoals gerapporteerd, of een daling van 5,0% op basis van de jaarrekeningen en constante waarden in vergelijking met het voorgaande jaar. De brutowinstmarge van het segment bedroeg 4,7% zoals gerapporteerd, of 5,0% op aangepaste basis, ten gevolge van de ongunstige invloed van de prijs en productmix en ongunstige wisselkoerseffecten, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door lagere inkoopkosten en een hogere productiviteit. Voor het hele segment leveren onze investeringen in nieuwe druk-, polijst- en rectificatietechnologieën kwalitatief hoogstaande modellen en formaten op, ter verbetering van onze productmix. Daarnaast introduceren we innovaties op het gebied van decoratie met nieuwe glazuursoorten, driedimensionale oppervlakken en nieuwe ambachtelijke mozaïeken. Door weersomstandigheden werd een aantal van onze productiefaciliteiten en servicecentra in de V.S. stilgelegd in januari, wat van invloed was op onze kosten en inkomsten. Verder heeft de Amerikaanse keramische tegelsector een verzoekschrift tegen India ingediend in reactie op de wijdverspreide dumppraktijken van keramische tegels op de Amerikaanse markt, met tariefverwachtingen van 400-800% plus aanvullende heffingen op subsidies. Ook andere landen waarin we actief zijn, overwegen vergelijkbare acties tegen India. Na onze recente capaciteitsuitbreiding vertoont de verkoop van porseleinen panelen in Europa een sterke groei en ook onze nieuwe luxeproducten droegen bij aan de omzet. In Mexico en Brazilië optimaliseren we onze omzet en verbeteren we onze activiteiten. In elk land worden nieuwe distributie- en productstrategieën geïmplementeerd, zodat onze merken elkaar aanvullen binnen de markt.

Gedurende het eerste kwartaal daalde de netto-omzet van ons segment Vloerbedekking rest van de wereld met 7,4% zoals gerapporteerd, of 5,9% op constante basis, ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutowinstmarge van het segment bedroeg 9,7% zoals gerapporteerd, of 10,1% op aangepaste basis, ten gevolge van de ongunstige invloed van de prijs en de productmix, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door lagere inkoopkosten, minder herstructureringen, betere verkoopvolumes en een hogere productiviteit. Onze markten bleven achter, ondanks de afnemende inflatie. In het afgelopen kwartaal namen onze volumes ten opzichte van het zwakke voorgaande jaar toe, wat een indicatie kan zijn van een positieve trend in onze categorieën. Onze resultaten ondervonden de effecten van de prijsdruk door de doorberekening van lagere inkoopkosten in sterk concurrerende markten. De herstructurering van ons LVT-programma voor woningbouw werd afgesloten met de voorziene besparingen. Deze overgang resulteert in een substantiële verkooptoename van onze harde LVT, die onze stopgezette flexibele producten vervangt. Op het gebied van isolatie kampen we sinds kort met stijgende materiaalkosten en passen we onze prijzen daarop aan. De marges van onze panelenactiviteiten zijn gedaald ten opzichte van de cyclisch sterke cijfers door de onderbenutting van de industriële capaciteit, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een verbeterde productmix van ons decoratieve assortiment. We kondigden gerichte prijsverhogingen aan voor panelen ter opvanging van de stijgende materiaalkosten.

Gedurende het eerste kwartaal daalde de omzet van ons vloerbedekkingssegment Noord-Amerika met 5,6% ten opzichte van het voorgaande jaar. De brutowinstmarge van het segment bedroeg 5,0% zoals gerapporteerd, of 5,3% op aangepaste basis, ten gevolge van lagere inkoopkosten en hogere productiviteit, die gedeeltelijk werd tenietgedaan door de ongunstige invloed van de prijs en de productmix. De verkoop herstelde zich gedurende het kwartaal, hoewel veel detailhandelaren en een aantal van onze fabrieken in januari tijdelijk waren gesloten vanwege de weersomstandigheden. Uitgaande van het optimisme in de bouwsector zou de verkoop van nieuwe eengezinswoningen in de loop van het jaar moeten toenemen, wat een positieve invloed zou hebben op onze vloerbedekkingsactiviteiten. De commerciële verkoop blijft het beter doen dan de particuliere verkoop, voornamelijk door de kanalen horeca, detailhandel en overheid. De detailhandel staat positief tegenover onze nieuwe productlanceringen voor woningen, waaronder PetPremier-tapijt en onze bekroonde flexibele PureTech-vloeren. De verkoop van onze gecoördineerde accessoires en rubberen bekleding wordt geoptimaliseerd en de niet-geweven activiteiten worden uitgebreid met nieuwe klanten en producten. Onze West Coast LVT-site verhoogt de productie en onze herstructureringen van de Georgia LVT worden momenteel doorgevoerd.

De vloerbedekkingssector lijkt het dieptepunt van deze cyclus te hebben bereikt en we sturen de beheersbare aspecten van onze activiteiten om onze resultaten te verbeteren. We blijven onze kosten drukken door middel van lopende herstructureringen en extra productiviteitsinitiatieven. De productie wordt afgestemd op de marktvraag om het bedrijfskapitaal onder controle te houden, waardoor de niet-geabsorbeerde overheadkosten toenemen. Ter verbetering van de verkoop en winstmarges breiden we ons productaanbod uit met unieke aspecten en investeren we in nieuwe merchandising. Dit jaar voltooien we onze LVT, aanrechten in kwarts en luxe laminaat uitbreidingsprojecten, ter ondersteuning van ons groeipotentieel bij het herstel van de markt. Andere kapitaalinvesteringen richten zich op het terugdringen van kosten, het leveren van productinnovaties of het op peil houden van onze activiteiten. Vanwege de Europese vakantieperiodes is onze seizoensgebonden omzet in het tweede kwartaal hoger dan die van het derde kwartaal. Op basis van deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel voor het tweede kwartaal tussen $ 2,68 en $ 2,78 zal liggen, exclusief herstructurerings- of andere eenmalige kosten.

De verkoop van vloerbedekkingen voor woningen zou zich moeten herstellen naarmate het vertrouwen van de consument verbetert, de huizenmarkt zich herstelt en uitgestelde verbouwingsprojecten opnieuw op gang komen. De verkoop van bestaande woningen zal zich normaliseren en is een belangrijke katalysator voor vloerbedekkingen, doordat huiseigenaren deze vaak vervangen voordat ze een woning te koop aanbieden of kort nadat ze een aankoop hebben gedaan. In al onze regio's houdt de woningbouw de vorming van huishoudens niet bij en zal er jarenlang flink gebouwd moeten worden om te voorzien in die behoeften. Bovendien bestaat bij oudere huizen een grotere behoefte aan investeringen in verbouwingen om de waarde van het onroerend goed te handhaven. Als 's werelds grootste producent van vloerbedekkingen verwachten we aanzienlijke voordelen uit onze leiderschapspositie als merk, onze investeringen in nieuwe capaciteit en onze recente overnames naarmate de markt voor vloerbedekkingen zich herstelt. We beschikken over producten die consumenten inspireren, de infrastructuur om uitstekende service te leveren en de solide financiële draagkracht om te investeren in nieuwe zakelijke opportuniteiten."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is wereldwijde marktleider in vloerbedekkingen en ontwikkelt producten ter verbetering van residentiële en commerciële ruimtes overal ter wereld. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en laminaat-, houten, stenen en vinylvloerbedekking. Onze toonaangevende en innoverende producten en technologieën onderscheiden onze merknamen van de concurrentie en voldoen aan alle vereisten voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Onze merknamen zijn toonaangevend in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Gedurende de afgelopen twee decennia transformeerde Mohawk zich van een Amerikaanse tapijtfabrikant in 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Voor dergelijke uitspraken beroept Mohawk zich op de bescherming van de veilige haven voor toekomstgerichte uitspraken zoals vervat in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen zekerheid dat toekomstgerichte uitspraken accuraat zullen zijn, omdat ze gebaseerd zijn op veronderstellingen die risico's en onzekerheden inhouden. Door de volgende factoren kunnen toekomstige resultaten afwijken: veranderende economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

Telefonische vergadering op 26 april 2024 om 11.00 uur Eastern Time

Ga naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2024-earnings-call om deel te nemen aan de online telefonische vergadering. Om deel te nemen aan de telefonische vergadering, moet u zich vooraf registreren via https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61 om een uniek persoonlijk identificatienummer te ontvangen. Op de dag van de vergadering kunt u ook bellen naar 1-833-630-1962 (V.S./Canada) of 1-412-317-1843 (internationaal) voor assistentie door de operator. Een replay van de vergadering zal beschikbaar zijn tot 24 mei 2024 door te bellen naar 1-877-344-7529 (V.S./Canada) of 1-412-317-0088 (internationaal) met toegangscode #5217402.


MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
(Unaudited)
  Three Months Ended
(In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023
     
Net sales $2,679.4  2,806.2 
Cost of sales  2,029.9  2,162.8 
Gross profit  649.5  643.4 
Selling, general and administrative expenses  502.9  517.7 
Operating income  146.6  125.7 
Interest expense  14.9  17.1 
Other (income) expense, net  (1.1) (0.6)
Earnings before income taxes  132.8  109.2 
Income tax expense  27.8  28.9 
Net earnings including noncontrolling interests  105.0  80.3 
Net earnings attributable to noncontrolling interests    0.1 
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $105.0  80.2 
     
Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.65  1.26 
Weighted-average common shares outstanding - basic  63.7  63.6 
     
Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.64  1.26 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  64.0  63.8 


Other Financial Information    
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Net cash provided by operating activities $183.7 257.3
Less: Capital expenditures  86.8 128.5
Free cash flow $96.9 128.8
     
Depreciation and amortization $154.2 169.9MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited)
(In millions)March 30, 2024 April 1, 2023
ASSETS   
Current assets:   
Cash and cash equivalents$658.5 572.9
Short-term investments  150.0
Receivables, net 2,007.2 2,052.3
Inventories 2,527.7 2,729.9
Prepaid expenses and other current assets 528.3 556.0
Total current assets 5,721.7 6,061.1
Property, plant and equipment, net 4,885.1 4,946.0
Right of use operating lease assets 413.6 396.1
Goodwill 1,140.2 2,022.5
Intangible assets, net 853.8 893.0
Deferred income taxes and other non-current assets 517.1 444.8
Total assets$13,531.5 14,763.5
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities:   
Short-term debt and current portion of long-term debt$931.5 1,056.5
Accounts payable and accrued expenses 2,079.3 2,155.4
Current operating lease liabilities 109.3 106.5
Total current liabilities 3,120.1 3,318.4
Long-term debt, less current portion 1,694.5 2,265.1
Non-current operating lease liabilities 321.8 304.1
Deferred income taxes and other long-term liabilities 747.3 770.2
Total liabilities 5,883.7 6,657.8
Total stockholders' equity 7,647.8 8,105.7
Total liabilities and stockholders' equity$13,531.5 14,763.5Segment Information     
  As of or for the Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
     
Net sales:    
Global Ceramic $1,044.8  1,059.3 
Flooring NA  900.2  953.4 
Flooring ROW  734.4  793.5 
Consolidated net sales $2,679.4  2,806.2 
     
Operating income (loss):    
Global Ceramic $48.8  63.3 
Flooring NA  45.0  (2.0)
Flooring ROW  70.9  75.2 
Corporate and intersegment eliminations  (18.1) (10.8)
Consolidated operating income $146.6  125.7 
     
Assets:    
Global Ceramic $4,978.1  5,499.4 
Flooring NA  3,939.9  4,265.1 
Flooring ROW  3,894.6  4,314.8 
Corporate and intersegment eliminations  718.9  684.2 
Consolidated assets $13,531.5  14,763.5 Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries , Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries , Inc.
  Three Months Ended
(In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023
Net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $105.0  80.2 
Adjusting items:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  7.9  32.0 
Inventory step-up from purchase accounting    3.3 
Legal settlements, reserves and fees  8.8  1.0 
Adjustments of indemnification asset  2.4  (0.9)
Income taxes - adjustments of uncertain tax position  (2.4) 0.9 
Income tax effect of adjusting items  (2.9) (4.6)
Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries , Inc. $118.8  111.9 
     
Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries , Inc. $1.86  1.75 
Weighted-average common shares outstanding - diluted  64.0  63.8 Reconciliation of Total Debt to Net Debt 
(In millions)March 30, 2024
Short-term debt and current portion of long-term debt$931.5
Long-term debt, less current portion 1,694.5
Total debt 2,626.0
Less: Cash and cash equivalents 658.5
Net debt$1,967.5Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA      
          Trailing Twelve
  Three Months Ended Months Ended
(In millions) July 1,
2023
  September 30,
2023
  December 31,
2023
  March 30,
2024
 March 30,
2024
Net earnings (loss) including noncontrolling interests$101.2  (760.3) 139.4  105.0 (414.7)
Interest expense 22.9  20.1  17.4  14.9 75.3 
Income tax expense 26.8  15.0  14.2  27.8 83.8 
Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests   (0.2) 0.1   (0.1)
Depreciation and amortization(1) 156.6  149.6  154.2  154.2 614.6 
EBITDA 307.5  (575.8) 325.3  301.9 358.9 
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33.7  47.6  6.0  5.4 92.7 
Inventory step-up from purchase accounting 1.3  (0.1)    1.2 
Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles   876.1  1.6   877.7 
Legal settlements, reserves and fees 48.0  43.5  (4.7) 8.8 95.6 
Adjustments of indemnification asset (0.1) (1.9) (0.1) 2.4 0.3 
Adjusted EBITDA$390.4  389.4  328.1  318.5 1,426.4 
           
Net debt to adjusted EBITDA        1.4 

(1)Includes accelerated depreciation of $8.0 million for Q2 2023, ($0.5) million for Q3 2023, $2.6 million for Q4 2023 and $2.4 million for Q1 2024.


Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Mohawk Consolidated
Net sales $2,679.4  2,806.2
Adjustment for constant shipping days  16.8  
Adjustment for constant exchange rates  4.4  
Adjustment for acquisition volume  (47.8) 
Adjusted net sales $2,652.8  2,806.2


  Three Months Ended
  March 30, 2024 April 1, 2023
Global Ceramic
Net sales $1,044.8  1,059.3
Adjustment for constant shipping days  5.4  
Adjustment for constant exchange rates  3.8  
Adjustment for acquisition volume  (47.8) 
Adjusted net sales $1,006.2  1,059.3
     


Flooring ROW    
Net sales $734.4 793.5
Adjustment for constant shipping days  11.4 
Adjustment for constant exchange rates  0.6 
Adjusted net sales $746.4 793.5Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Gross Profit $649.5 643.4
Adjustments to gross profit:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  5.5 29.1
Inventory step-up from purchase accounting   3.3
Adjusted gross profit $655.0 675.8
     


Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4% 24.1%Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Selling, general and administrative expenses $502.9  517.7 
Adjustments to selling, general and administrative expenses:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  (2.4) (3.1)
Legal settlements, reserves and fees  (8.8) (1.0)
Adjusted selling, general and administrative expenses $491.7  513.6 
     


Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4% 18.3%Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss)
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Mohawk Consolidated    
Operating income $146.6 125.7
Adjustments to operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  7.9 32.2
Inventory step-up from purchase accounting   3.3
Legal settlements, reserves and fees  8.8 1.0
Adjusted operating income $163.3 162.2


Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1% 5.8%


Global Ceramic    
Operating income $48.8 63.3
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  3.9 0.7
Inventory step-up from purchase accounting $ 2.9
Adjusted segment operating income $52.7 66.9
     


Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0% 6.3%


Flooring NA    
Operating income (loss) $45.0 (2.0)
Adjustments to segment operating income (loss):    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  0.9 7.0 
Legal settlements, reserves and fees  1.9  
Adjusted segment operating income $47.8 5.0 
     


Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3% 0.5%


Flooring ROW    
Operating income $70.9 75.2
Adjustments to segment operating income:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  3.1 24.5
Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up   0.4
Adjusted segment operating income $74.0 100.1
     


Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.1% 12.6%


Corporate and intersegment eliminations   
Operating (loss)$(18.1) (10.8)
Adjustments to segment operating (loss):   
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs    
Legal settlements, reserves and fees 6.9  1.0 
Adjusted segment operating (loss)$(11.2) (9.8)Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Earnings before income taxes $132.8 109.2 
Net earnings attributable to noncontrolling interests   (0.1)
Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes:    
Restructuring, acquisition and integration-related and other costs  7.9 32.0 
Inventory step-up from purchase accounting   3.3 
Legal settlements, reserves and fees  8.8 1.0 
Adjustments of indemnification asset  2.4 (0.9)
Adjusted earnings before income taxes $151.9 144.5 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense
  Three Months Ended
(In millions) March 30, 2024 April 1, 2023
Income tax expense $27.8  28.9 
Income taxes - adjustments of uncertain tax position  2.4  (0.9)
Income tax effect of adjusting items  2.9  4.6 
Adjusted income tax expense $33.1  32.6 
     
Adjusted income tax rate  21.8% 22.6%


Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële indicatoren van het bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde indicatoren.  Alle hierboven vermelde, niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren dienen te worden beschouwd als aanvulling op de vergelijkbare binnen US GAAP gedefinieerde indicatoren en zijn mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke door andere ondernemingen gehanteerde indicatoren. Het Bedrijf is van mening dat deze niet binnen GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren, indien in overeenstemming gebracht met de door GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren in de Verenigde Staten, investeerders als volgt kunnen ondersteunen: Niet binnen GAAP gedefinieerde prestatie-indicatoren ondersteunen de identificatie van groeitrends en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes, en niet binnen GAAP gedefinieerde indicatoren ondersteunen het identificeren van langetermijntrends voor de winstgevendheid van de activiteiten van het bedrijf en het vergelijken van de omzet ten opzichte van voorgaande en toekomstige verslagperiodes.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De volgende niet binnen GAAP gedefinieerde winstindicatoren van het Bedrijf worden niet meegerekend: transacties en valutaomrekeningen; meer of minder transportdagen binnen een periode en het resultaat van overnames.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze mogelijk niet indicatief zijn voor, of geen verband houden met de kernprestaties van het bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-omzetindicatoren van het Bedrijf: herstructurerings-, overname- en aan integraties gerelateerde en overige kosten, juridische schikkingen, voorzieningen en vergoedingen, bijzondere waardeverminderingen en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur, boekhoudkundige verwerkingen van overnames, inclusief de opwaardering van voorraden ten opzichte van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva en onzekere fiscale posities en Europese belastinghervormingen.

Contact: James Brunk, Chief Financial Officer
  (706) 624-2239