Participatiemelding van UBS Group AG

Brussel, 29 april 2024 - 8u30 CET - Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft UBS Group AG onlangs de volgende transparantiekennisgeving naar Solvay gestuurd om aan te geven dat ze de drempel van 5% heeft overschreden. 

De kennisgeving, gedateerd 23 april 2024, bevat de volgende informatie:

  • Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten
  • Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon 
  • Datum waarop de drempel werd overschreden: 17 april 2024
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5% naar boven
  • Noemer: 105,876,416 
  • Aanvullende informatie: de verplichting tot openbaarmaking is ontstaan doordat de totale indirecte belangen van UBS Group AG in stemrechten van Solvay NV, die rechtstreeks worden gehouden door gecontroleerde ondernemingen, op 17 april 2024 boven de 5% uitkomen. Dit werd veroorzaakt door een toename van de Trading Book participaties van de voornoemde entiteiten tot boven de 5%, waardoor deze niet langer zijn vrijgesteld van reporting.
  • Kennisgevingsplichtige personen: UBS Group AG (Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich).

 

Bijlages