Sterke resultaten in het 1ste kwartaal van 2024 met voortzetting van omzetgroei en margeverbetering

 • Omzet groeide 4% op vergelijkbare basis, dankzij volumes in Noord-Amerika;
 • Aangepaste EBITDA-marge steeg met 24,4 procentpunt tot 11,5%, aangedreven door het kostentransformatieprogramma;
 • Hefboomratio daalde van 3,3x tot 2,8x over het kwartaal;
 • Vooruitzichten voor het hele jaar zijn bevestigd.

Resultaten van het 1ste kwartaal van 2024

 • De omzet [1] bedroeg 460 miljoen €, een stijging van 4% op vergelijkbare basis. Volume en mix leidde tot een stijging van 5%, dankzij een dubbelcijferige groei in Noord-Amerika en andere geselecteerde categorieën. De prijzen daalden licht in lijn met lagere grondstofprijzen. De omzetgroei bedroeg 3% inclusief licht ongunstige wisselkoerseffecten.
 • De aangepaste EBITDA [1] bedroeg 53 miljoen €, een stijging van 12 miljoen € jaar op jaar en 6 miljoen € kwartaal op kwartaal, waarbij het kostentransformatieprogramma de belangrijkste drijfveer was, met 5% winst in operationele efficiëntie. De lagere grondstofkosten compenseerden ruimschoots de lagere prijzen, terwijl de overige bedrijfskosten evenals de verkoops-, algemene en administratieve kosten nog steeds stegen door inflatie. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 11,5%, een stijging van 2,4 procentpunt op jaarbasis en 1,1 procentpunt op kwartaalbasis. Het bedrijfsresultaat verdubbelde van 17 miljoen € in 2023 tot 34 miljoen €.
 • De netto financiële schuld van de Totale Groep was einde maart 646 miljoen €, een daling van 20 miljoen € over het kwartaal, wat in combinatie met de verdere verbetering van de aangepaste EBITDA leidde tot een aanzienlijke daling van de hefboomratio van 3,3x aan het begin van het jaar tot 2,8x einde maart.

Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex , zei: "We hebben het jaar sterk ingezet. De Algerijnse desinvestering is afgesloten waardoor we ons beter kunnen concentreren op onze Core Markets, we hebben nieuwe producten op de markt gebracht en de volumes in Noord-Amerika met sterke dubbelvoudige cijfers laten groeien, en ons kostentransformatieprogramma heeft opnieuw structurele besparingen opgeleverd. Onze verwezenlijkingen tot nu toe en de toewijding van de Ontex-teams geven me vertrouwen om onze strategische reis verder te kunnen zetten om de nummer 1 vertrouwde partner te zijn voor onze retail-klanten en onze klanten in de gezondheidszorg."

Vooruitzichten voor 2024

Op basis van stevige resultaten in 2023, de prestatie in 2024 tot nu toe, en de voortgang van Ontex ’ structurele transformatie, bevestigt de directie zijn eerder herhaalde richtlijnen en verwacht dat:

 • De omzet [1] met lage enkelvoudige cijfers zal groeien op vergelijkbare basis, ondersteund door sterke dubbelcijferige groei in Noord-Amerika, terwijl de prijzen worden beheerd in functie van de aankoopkosten en de marktdynamiek;
 • De aangepaste EBITDA [1] marge binnen een vork van 11% tot 12% zal liggen, dankzij verdere verwezenlijkingen van het kostentransformatieprogramma;
 • Verdere vooruitgang zal worden verwezenlijkt in de verkoop van de overblijvende beëindigde bedrijfsactiviteiten in Emerging Markets, die ondertussen verwacht worden een positieve bijdrage te blijven leveren aan de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom;
 • De vrije kasstroom na financiering jaar op jaar zal verbeteren, terwijl de versnelde transformatie van de Groep met eigen middelen wordt gefinancierd, met investeringen tot meer dan 6% van de omzet in Core Markets;
 • De hefboomratio tegen het einde van het jaar verder zal afgebouwd worden tot minder dan 2,8x.


Belangrijkste cijfers van het 1ste kwartaal van 2024

Kernindicatoren

BedrijfsresultatenEerste 3 maanden
in miljoen €20242023%% LFL
Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)
Omzet460,2445,9+3%+4%
Baby Care195,5195,1+0%+0%
Adult Care198,9183,0+9%+10%
Feminine Care60,361,3-2%-2%
Aangepaste EBITDA52,940,7+30% 
Aang. EBITDA marge11,5%9,1%+2,4pp 
Bedrijfsresultaat34,217,0+101% 
Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [2]
Omzet91,2205,8-56%-1%
Aangepaste EBITDA11,815,0-22% 
Aang. EBITDA marge12,9%7,3%+5,6pp 
Bedrijfsresultaat11,412,4-8% 
Totale Groep [2]
Omzet551,3651,6-15%+3%
Aangepaste EBITDA64,655,7+16% 
Aang. EBITDA marge11,7%8,5%+3,2pp 
Bedrijfsresultaat45,629,4+55% 
Netto financiële schuld [3]645,7665,3-3% 
Hefboomgraad  [3]2,8x3,3x (0,4x) 

Jaar-op-jaarevolutie van Core Markets (voortgezette bedrijfactiviteiten)

Omzet2023Vol/mixPrijs2024FX2024
in miljoen €   LFL  
Eerste 3 maanden445,9+20,2-3,6462,4 -2,3460,2 


Aangepaste EBITDA2023Vol/mixGrond-Operat.Operat.VAA/FX2024
in miljoen € mix/prijsstoffenkostenbesparingOverige  
Eerste 3 maanden40,7-2,2+7,1-5,5+18,3-6,5+0,952,9

[1]  De gerapporteerde winst- & verliescijfers geven voortgezette bedrijfsactiviteiten weer, d.w.z. de Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets gerapporteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten, als gevolg van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

[2] De vergelijking op jaarbasis van Emerging Markets en de Totale Groep is beïnvloed door de verkoop van de Mexicaanse activiteiten eind mei 2023. De vergelijking op vergelijkbare basis is voor deze scope reductie gecorrigeerd.

[3]  Balansgegevens worden vergeleken met het begin van de periode, d.w.z. maart 2024 versus december 2023.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen op jaarbasis, en voor de omzet specifiek op vergelijkbare basis (LFL of Like-Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten. Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) zijn te vinden op pagina 6.


Overzicht van de bedrijfsresultaten van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) in het 1ste kwartaal van 2024

Omzet

De omzet bedroeg 460 miljoen €, een stijging van 4% op vergelijkbare basis, dankzij een 10% hogere verkoop van producten voor volwassenenzorg. Deze compenseerde voor stabiele inkomsten in babyverzorging en een iets lagere omzet in dameshygiëne. De totale omzetgroei bedroeg 3% inclusief licht ongunstige wisselkoerseffecten.

Volume en mix droegen 5% bij, dankzij een dubbelcijferige groei in geselecteerde categorieën, vooral in Noord-Amerika. De sterke stijging in die regio stond in contrast met de aanhoudend lagere marktvraag daar, en was grotendeels gebaseerd op nieuwe contracten die in de tweede helft van 2023 en in het eerste kwartaal van 2024 zijn ingegaan. Verdere volumegroei in het jaar zal ondersteund door bijkomende verzekerde contracten. De jaar-op-jaar-vergelijking werd ook ondersteund door de voorraadafbouw van klanten in het eerste kwartaal van 2023, die toen de orderniveaus drukten.

Op de Europese markt bleef de vraag naar babyverzorgingsproducten zwak. Promotionele activiteiten van merkspelers, die proberen volumeverliezen van vorig jaar goed te maken, temperden tijdelijk de marktaandeelwinsten van retail-merken. Retailer-merken bleven echter beter presteren dan de stabiele vraag in dameshygiëne. In volwassenenzorg bleef de marktvraag groeien ondersteund door maatschappelijke trends, en wonnen retailer-merken marktaandeel. De verkoopvolumes van Ontex in Europa weerspiegelden deze markttendensen, waaronder een dubbelcijferige groei in geselecteerde categorieën zoals volwassenenzorg, vooral in de gezondheidszorg, en babybroekjes.

De prijzen daalden gemiddeld met 1% ten opzichte van vorig jaar. Prijzen in bepaalde categorieën, zoals in de gezondheidszorg, bleven nog licht hoger ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, omdat deze contracten doorgaans een langere looptijd hebben en rigider zijn. Gemiddeld gezien daalden de prijzen echter sequentieel sinds de tweede helft van 2023, waarbij de daling van de grondstofprijzen weerspiegeld werd, die eerder dat jaar was ingezet.

Wisselkoersschommelingen hadden een negatief effect van 1% jaar op jaar. De depreciatie van de Russische roebel, en in mindere mate van de Amerikaanse en Australische dollar, compenseerde ruimschoots de appreciatie van de Poolse zloty en het Britse pond.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA bedroeg 53 miljoen €, een stijging van 12 miljoen € ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar en een stijging van 6 miljoen € ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze was voornamelijk te danken aan de niet-aflatende focus op het realiseren van het kostentransformatieprogramma. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 11,5%, een stijging van 2,4 procentpunt vergeleken met vorig jaar en 1,1 procentpunt met vorig kwartaal.

De volume- en mixgroei had een licht positief effect van 1 miljoen € op de aangepaste EBITDA, terwijl de prijsdaling een negatief effect had van 4 miljoen €.

Kostentransformatiemaatregelen resulteerden in een nettobesparing van 18 miljoen €, wat leidde tot een verlaging van de operationele kostenbasis met 4,8%. Productinnovaties, productiviteits- en bevoorradingsverbeteringen, en vooral inkoopinitiatieven lagen aan de basis van de structurele besparing.

De daling van de grondstofkosten had een positief effect van 7 miljoen €, als gevolg van lagere prijs indices voor fluff, superabsorberende polymeren en niet-geweven materialen, en dit vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. In vergelijking met het vorige kwartaal zijn de grondstofprijzen echter opnieuw beginnen stijgen. De overige bedrijfskosten stegen met 5 miljoen € op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van de inflatie op salarissen, energie- en distributiekosten. De VAA-uitgaven stegen met 6 miljoen €, ook door de salarisinflatie, maar ook door de actualisatie van de variabele beloning in het kwartaal.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto positief effect van 1 miljoen €, waarbij het positieve effect van de depreciatie van de Amerikaanse dollar op de kosten het negatieve wisselkoerseffect op de inkomsten ruimschoots compenseerde.


Overzicht van de financiële resultaten van de Totale Groep in het 1ste kwartaal van 2024

Winst- & verlies

Het bedrijfsresultaat bedroeg 34 miljoen €, een verdubbeling vergeleken met 17 miljoen € in het eerste kwartaal van 2023. Deze is het gevolg van de verbeterde aangepaste EBITDA en een laag niveau aan herstructureringskosten, i.e 1 miljoen €. Vorig jaar werden nog 7 miljoen € herstructureringskosten geboekt in het eerste kwartaal. De afschrijvingen bedroegen 18 miljoen €, grotendeels in lijn met vorig jaar.

De beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, genereerden een omzet van 91 miljoen €. De daling ten opzichte van 206 miljoen € in het eerste kwartaal van 2023 was voornamelijk het gevolg van de verkleining van de perimeter als gevolg van de desinvestering van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2023, en in mindere mate het gevolg van wisselkoerseffecten. Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 1% op jaarbasis. Terwijl de activiteiten in het Midden-Oosten verder verbeterden, waren het volume en de prijzen in Brazilië lager. Wisselkoersschommelingen hadden een licht negatief effect. De aangepaste EBITDA bedroeg 12 miljoen € en de marge 12,9%. EBITDA-aanpassingen van minder dan 1 miljoen € werden opgenomen voor kosten gerelateerd aan desinvesteringen. Dit bracht het bedrijfsresultaat op 11 miljoen €, vergeleken met 12 miljoen € vorig jaar dat toen nog de contributie van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten omvatte.

De omzet van de Totale Groep bedroeg 551 miljoen € en de aangepaste EBITDA 65 miljoen €. De aangepaste EBITDA voor de laatste twaalf maanden bedroeg 229 miljoen €.

Kasstromen en balans

De nettoschuld van de Totale Groep was 646 miljoen € einde maart, een daling van 20 miljoen € over het kwartaal. De sterke EBITDA compenseerde de behoefte aan werkkapitaal en investeringsuitgaven om de groet van het bedrijf te ondersteunen, evenals de belasting- en financieringsuitgaven. De investeringsuitgaven bleven ruim onder de 6% van de omzet in het kwartaal als gevolg van de fasering van betalingen over het jaar. Naar verwachting zullen deze uitgaven in de komende kwartalen toenemen, aangezien Ontex investeringen in zijn transformatie en expansie opschaalt. De financieringsuitgaven waren in lijn met het voorgaande jaar en omvatten de halfjaarlijkse couponbetaling op de vastrentende obligatie.

De hefboomratio daalde verder van 3,3x aan het begin van het jaar tot 2,8x. De sterke verbetering was vooral te danken aan de stijging van de aangepaste EBITDA van de Totale Groep in de laatste kwartalen.

Begin april sloot Ontex de verkoop af van zijn Algerijnse bedrijfsactiviteiten aan Hygianis SPA. De opbrengst vóór belastingen en transactiekosten bedroeg ongeveer 25 miljoen € en blijft onderhevig aan de gebruikelijke aanpassingen na afsluiting. Op pro-forma basis verhoogt deze transactie de hefboomratio licht van 2,8x naar 2,9x.


Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex ’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden. De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Groep NV voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2024, werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 2 mei 2024.

Audiowebcast

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 3 mei 2024​ om 12:00 CEST / 11:00 BST. Klik op https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20240503_1 om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt gestreamd via uw geselecteerd apparaat, dus zorg ervoor dat u een hoofdtelefoon of uw volume aan staat.  Een volledige opname van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na afloop van de live presentatie. Een kopie van de presentatie zal beschikbaar zijn op ontex.com

Financiële kalender

 • 3 mei 2024                                            Algemene vergadering
 • 31 juli 2024                                           Resultaten van het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2024
 • 24 oktober 2024                                    Resultaten van het derde kwartaal van 2024
 • 12 februari 2025                                    Resultaten van het vierde kwartaal van en het jaar 2024

Vragen

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende, internationale ontwikkelaar en producent van hygiëneproducten en diensten voor retailers en de zorgsector, met een grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in ongeveer 100 landen via retailers en zorginstellingen. Wereldwijd werken er ongeveer 7500 mensen voor Ontex in 17 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussels en maken deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Meta , Instagram en YouTube.

Bijlage