MDxHealth (R): MDxHealth Transparantieverklaring voor Aandeelhouders

Persbericht Gereglementeerde informatie
17 oktober 2018, 07:00 CET

HERSTAL, BELGIË en IRVINE, CA , - 17 oktober 2018 - MDxHealth SA ( Euronext Brussel: MDXH), (' MDxHealth ' of de 'Vennootschap') een wereldleider in moleculaire diagnostiek voor urologische kankers, maakt bekend dat het op 12 oktober 2018 de volgende kennisgeving ontving van belangrijke deelnemingen in overeenstemming met de Belgische wet van 2 mei 2007 inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt en met betrekking tot diverse bepalingen.

BNP Paribas Asset Management SA (optredend als een moederonderneming of een controlerende persoon) heeft MDxHealth op de hoogte gebracht van de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten in MDxHealth , waardoor haar participatie in MDxHealth op 5 oktober 2018 afnam tot onder de drempel van 3% van de uitstaande aandelen en stemrechten in MDxHealth .

Uit de kennisgeving volgt dat BNP Paribas Asset Management UK Ltd en BNP Paribas Asset Management France SAS op 5 oktober 2018 samen 1.791.038 aandelen MDxHealth bezitten, wat overeenkomt met 2,99% van de momenteel 59.939.289 uitstaande aandelen en stemrechten in MDxHealth . Eerder had BNP Paribas Asset Management SA gemeld dat het 1.974.076 aandelen MDxHealth bezat.

De kennisgeving specificeert dat BNP Paribas Asset Management UK Ltd en BNP Paribas Asset Management France SAS dochterondernemingen zijn die door BNP Paribas Asset Management SA als moederonderneming worden gecontroleerd, dat BNP Paribas Asset Management SA door BNP Paribas SA wordt beheerd als moederonderneming en dat BNP Paribas SA profiteert van de vrijstelling om haar participaties samen te voegen met die van haar dochterondernemingen van de beleggingsmaatschappij in overeenstemming met artikel 21, §2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen. De kennisgeving vermeldt verder dat de dochterondernemingen beleggingsmaatschappijen zijn die de stemrechten op discretionaire wijze uitoefenen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatie die is gepubliceerd op de website van MDxHealth (http://www.mdxhealth.com/investors/shareholder-information).

=== E I N D E  P E R S B E R I C H T ===

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, geldt het originele Engelstalige bericht als leidend.

Over MDxHealth
MDxHealth is een multinationale healthcare-onderneming die bruikbare moleculaire diagnostische informatie aanbiedt voor de personalisering van de diagnose en behandeling van urologische kanker. De tests van de Vennootschap zijn gebaseerd op eigen genetische, epigenetische (methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische kankers, de prognose van een herhalingsrisico en de voorspelling van de respons op een specifieke therapie. Het Europese hoofdkantoor van de Vennootschap bevindt zich in Herstal, België, met laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en een Amerikaans hoofdkantoor met laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië. Bezoek mdxhealth.com  voor meer informatie en volg ons op sociale media op:  twitter.com/mdxhealthfacebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.

Voor meer informatie: 
Dr. Jan Groen CEO                         Amber Fennell, Chris Welsh, Nicholas Brown
MDxHealth                                         Consilium Strategic Communications, Londen
US: +1 949 812 6979                                  UK: +44 20 3709 5700
BE: +32 4 364 20 70                       
info@mdxhealth.com                                  mdxhealth@consilium-comms.com

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam
Leon Melens
NL: +31 6 538 16 427
lmelens@lifespring.nl

Belangrijke informatie
Het MDxHealth -logo, MdxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx en PredictMDx zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA (de "Vennootschap" of " MDxHealth "). Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bijlage