Van Lanschot Kempen trading update: derde kwartaal 2018


's-Hertogenbosch, 2 november 2018

  • Goed resultaat in het derde kwartaal
  • Client assets nemen toe tot € 84,9 miljard
  • AuM stijgen naar € 70,4 miljard door onder meer € 1,2 miljard netto-instroom
  • Fully loaded CET1-ratio komt uit op 20,6%


Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2018.

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: 'We zijn tevreden over het resultaat van het derde kwartaal. De provisie-inkomsten stijgen dankzij een toename van onze assets under management (AuM) en wederom een goed kwartaal bij Merchant Banking. Ten opzichte van de eerste twee kwartalen ligt het kostenniveau zoals verwacht lager, onder meer geholpen door seizoenseffecten. Daarnaast versterkt de ruim € 10 miljoen verkoopopbrengst van ons minderheidsbelang in Ploeger Oxbo het resultaat van dit kwartaal.

Onze client assets stijgen in het derde kwartaal naar € 84,9 miljard. De AuM nemen toe tot € 70,4 miljard, met name door een totale netto-instroom van € 1,2 miljard die is gerealiseerd bij Private Banking en Asset Management.

Het positieve sentiment bij Private Banking zet door en dit komt tot uiting in de netto-instroom van AuM. We werken continu aan het verbeteren van onze wealth managementpropositie. Afgelopen maanden zijn al onze klanten geïntroduceerd op de nieuwe online omgeving 'Mijn Van Lanschot'. Daarnaast is Van Lanschot Private Service voor beleggingsadviesklanten gelanceerd. Hiermee krijgen zij toegang tot exclusieve dienstverlening op het gebied van onder meer lifestyle, travel en healthcare.

De klantaantallen bij Evi nemen verder toe. Evi heeft in het derde kwartaal haar nieuwe product Evi Go gelanceerd, waarmee online beleggen nu nog laagdrempeliger en eenvoudiger is. Dankzij de eenvoudige onboarding kan iedereen in drie simpele stappen van start als belegger.

Asset Management draagt sterk bij aan de netto-instroom van het beheerd vermogen. Deze netto-instroom is gerealiseerd bij fiduciair management, terwijl er uitstroom was bij onze beleggingsstrategieën.

Dankzij diverse kapitaalmarkttransacties heeft Merchant Banking een goed kwartaal achter de rug. De in juli verkregen licentie om als underwriter op te treden in aandelenemissies op de Amerikaanse beurzen heeft direct tot successen geleid. Het Life Sciences-team was betrokken bij de kapitaalmarkttransacties van Galapagos en Argenx in de Verenigde Staten. Verder zijn de teams onder meer betrokken geweest bij de Spaanse vastgoedtransactie van Azora en de beursgang van Tritax Eurobox in het Verenigd Koninkrijk.

De voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel is in oktober goedgekeurd door onze aandeelhouders en zal naar verwachting op 19 december worden uitgekeerd. Na aftrek van de voorgenomen kapitaaluitkering van in totaal circa € 60 miljoen en dankzij een afname van onze risicogewogen activa komt de fully loaded CET1-ratio[1] uit op 20,6%.'


FINANCIËLE AGENDA
19 december 2018          Voorgenomen betaaldatum kapitaaluitkering
21 februari 2019              Publicatie jaarcijfers 2018
24 april 2019                    Publicatie trading update eerste kwartaal 2019     


Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com


Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven.

Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht kunnen informatie bevatten over Van Lanschot Kempen N.V. and/or Van Lanschot N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.
[1] Exclusief ingehouden winst.


Bijlage