KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 7 november 2018, 8u00

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)   

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 30 oktober 2018, 31 oktober 2018 en 1 november 2018  gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt – als eindresultaat - dat BlackRock . de rapporteringsdrempel van 5% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) neerwaarts overschreden heeft. 

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten met stemrechten
 • Kennisgeving door: BlackRock .
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 29 oktober 2018, 30 oktober 2018, 31 oktober 2018
 • Overschreden drempel: 5%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage. Het aantal KBC aandelen met stemrecht en equivalente financiële instrumenten bij BlackRock bedroeg, in procent van het totaal aantal KBC -aandelen,  respectievelijk 4.91% en 0.08% op 29 oktober 2018, 4.99% en 0.07% op 30 oktober 2018 en 3,96% en 1,03% op 31 oktober 2018.  
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage.

Bijlage