Intervest Offices & Warehouses: Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal € 99.854.767,50 ter financiering van groeistrategie

Totale reeds aangekondigde investeringspijplijn van circa € 125 miljoen

Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 5.397.555 nieuwe aandelen voor een bedrag van maximaal € 99.854.767,50 in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht.

Aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.


 • Intervest Offices & Warehouses kondigt een kapitaal-verhoging aan om haar groeistrategie verder te zetten, zowel in de kantorenportefeuille als in het logistiek vastgoed, en dit met behoud van de schuldgraad tussen 45% en 50%. 
 • Kapitaalverhoging voor een bedrag van maximaal € 99.854.767,50. 
 • Reeds aangekondigde investeringen inzake logistieke site Gentse Zeehaven (BE), logistiek project Roosendaal (NL), sloop-, sanering- en infrastructuurwerken zone B van de voormalige Ford-site te Genk (BE), logistieke ontwikkeling nabij luchthaven Eindhoven (NL), logistieke site Roosendaal (NL) en kantorencomplex te Leuven (BE), voor in totaal circa € 125 miljoen. Hiermee zal de doelstelling van Intervest Offices & Warehouses om haar vastgoedportefeuille te laten groeien tot € 800 miljoen tegen eind 2018 worden gerealiseerd.         
 • 21,68% van de kapitaalverhoging is precommitted door de referentie-aandeelhouders FPIM/SFPI (inclusief de groep Belfius), Allianz Benelux nv en Patronale Group nv.
 • Inschrijvingsprijs: € 18,50 per nieuw aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 15% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 13 november 2018 die € 23,05 bedroeg, aangepast met de geschatte waarde van coupon nr. 21 die op 14 november 2018 wordt onthecht (na sluiting van de markten), met name € 1,28
 • Intervest Offices & Warehouses bevestigt dat voor boekjaar 2018 het EPRA resultaat per aandeel minstens stabiel zal blijven ten opzichte van 2017 (€ 1,58 per aandeel) en, onder voorbehoud van de resultaten en de goedkeuring door de gewone algemene vergadering van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2018, dat het dividend minstens op hetzelfde niveau als vorig jaar zal blijven (€ 1,40 per aandeel).
 • 7 onherleidbare toewijzingsrechten geven het recht om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen.
 • Onthechting van coupon nr. 20 die het onherleidbaar toewijzingsrecht vertegenwoordigt: 14 november 2018 na sluiting van de markten.
 • Onthechting van coupon nr. 21 die het recht op het pro rata temporis dividend over het lopende boekjaar 2018 tot en met 29 november 2018 vertegenwoordigt, dat niet zal toekomen aan de nieuwe aandelen: 14 november 2018 na sluiting van de markten.
 • Inschrijvingsperiode: van 15 november 2018 tot en met 26 november 2018.
 • De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige inschrijvings-periode verhandelbaar.
 • Plaatsing van de scrips zal in principe plaatsvinden op 28 november 2018.
 • Bank Degroof Petercam treedt op als Global Coordinator en samen met Belfius Bank, ING België en KBC Securities als Joint Bookrunners.


Volledig persbericht:


Bijlage