EVS Broadcast Equipment publiceert resultaten derde kwartaal 2018

Publicatie op 15 november 2018, vóór opening van de mark
Gereglementeerde informatie – Persbericht met kwartaalresultaten
EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)

EVS publiceert resultaten derde kwartaal 2018

 • 3Kw18 prestaties
  • Businessacceleratie in het derde kwartaal, met een omzet van EUR 29,6 miljoen in 3Kw18 (+12.9% in vergelijking met 3Kw17), gesteund door de shipment van het XT-Via platform sinds deze zomer
  • Sterke maatregelen genomen om de bedrijfskosten te verlagen (-1,9% in 3Kw18 in vergelijking met 3Kw17)
  • EBIT-marge van 25,4% in 3Kw18 na een iets lager bruto marge, gecompenseerd door lagere bedrijfskosten
  • Nettowinst van EUR 7,4 miljoen in 3Kw18
    
 • 9M prestaties
  • Opbrengsten steeds lager dan die van 2017 (-6,7% in vergelijking met 9M17)
  • Nettowinst van EUR 18,0 miljoen dankzij de buitengewone belastingaftrek als gevolg van de invoering van het systeem van aftrek innovatie-inkomsten in België
    
 • Bruto interim-dividend van EUR 0,50 per aandeel
   
 • Vooruitzichten
  • Record orderboek van EUR 34,7 miljoen per 31 oktober 2018 (te boeken als opbrengsten in 2018)
   • +37,7% in vergelijking met 2017 (+32,9%, excl. verhuurcontracten voor de grote sportevenementen)
  • Daarnaast zijn er voor EUR 10,6 miljoen bestellingen voor 2019 en volgende jaren
  • Verwachte omzet tussen EUR 115 miljoen en EUR 130 miljoen in 2018
  • De verwachting is dat de bedrijfskosten nu licht zullen stijgen in vergelijking met verleden jaar, een verbetering tegenover de eerdere vooruitzichten dankzij initiatieven met betrekking tot kostvermindering

KERNCIJFERS

Niet- geauditeerdEUR miljoen, met uitzondering van winst per aandeel (EUR)Niet-geauditeerd
3Kw183Kw173Kw18/3Kw179M189M179M18/9M17
29,6 26,3 +12,9%Omzet73,7 79,0 -6,7%
20,4 18,5 +10,2%Brutomarge49,9 56,8 -12,2%
68,8%70,5%- Brutomarge %67,7%71,9%- 
7,5 5,6 +35,3%Bedrijfswinst – EBIT9,9 18,4 -46,4%
25,4%21,2%- Bedrijfsmarge – EBIT %13,4%23,3%- 
7,4 3,8 +95,8%Nettowinst – deel van de Groep18,0 12,9 +39,6%
0,54 0,28 +95,7%Nettowinst per aandeel – deel van de groep1,33 0,95 +39,5%

CommentaAR

“Na een heel zwakke 1H18 ben ik zeer tevreden over de vooruitgang die het bedrijf de afgelopen maanden heeft geboekt. Een sterke toewijding en ondersteuning van de EVS-teams heeft het mogelijk gemaakt om de kosten te verlagen en belangrijke contracten voor de kernproducten en de nieuwe producten te winnen. De release en beschikbaarheid van het nieuwe XT-Via-platform, samen met en een succesvolle IBC-show, hebben sterk bijgedragen aan het versnellen van onze activiteiten. Zoals in ons orderboek wordt gesuggereerd, verwachten we een goede afwerking van het jaar”, aldus Pierre De Muelenaere, Voorzitter van de Raad van Bestuur en interim-CEO van EVS.

“De recente daling van de aandelenkoers, heeft de aandelenkoers van EVS aantrekkelijk gemaakt en de raad van bestuur van EVS heeft besloten om een aandeleninkoopprogramma te starten. Dit programma toont ook het sterke vertrouwen van de Raad van Bestuur in het bedrijf.”

Met betrekking tot een recente kennisgeving van transparantie ontvangen door EVS, voegde Dr. Pierre De Muelenaere hieraan toe: "Drie weken geleden meldde Evertz Technologies (TSX: ET), een wereldwijd bedrijf in media- en entertainment-technologieoplossingen, ons dat zij de drempel van 3% hadden overschreden in onze kapitaal. Zoals met elke nieuwe verklaarde aandeelhouder, zijn er contacten geweest tussen Evertz en EVS en de Raad van bestuur zal de situatie actief blijven volgen.”

In een commentaar op de resultaten en vooruitzichten zei Yvan Absil, CFO: "Ons derde kwartaal weerspiegelt volledig de verwachte versnelling van de activiteiten na een zwakke eerste helft. De omgeving blijft uitdagend in dit tweede deel van het jaar dit heeft speciale inspanningen van onze teams opgeroepen. Hoewel de brutomarge enigszins onder druk staat vanwege de productmix en de voorraadafschrijvingen, zijn we bijzonder tevreden met de resultaten van onze initiatieven op het gebied van kostenbesparing, die resulteerden in een verlaging van de bedrijfskosten met 2% in het derde kwartaal. Dankzij het sterke orderboek en onze bestaande pijplijn kunnen we onze omzetverwachting voor 2018 bevestigen. Dankzij een hogere kostendiscipline verbeteren we onze bedrijfskosten-begeleiding en verwachten we nu een lichte stijging (minder dan 2%) van onze bedrijfskosten in 2018 in vergelijking met 2017, een verbetering ten opzichte van onze eerdere begeleiding van een gematigde stijging bovenop de structurele salarisverhogingen in België”.

Conference call
EVS zal om 15u00 CET een teleconferentie in het Engels houden voor financiële analisten en institutionele beleggers. Andere geïnteresseerden kunnen passief deelnemen aan de conferentie in “listen-only mode”. De presentatie die gebruikt wordt tijdens de teleconferentie, is kort voordien beschikbaar op de website van EVS.

Telefoonnummers: +44 (0)2071 928 501 (Verenigd Koninkrijk), +32 (0)2 401 70 35 (België), +1 917 720 0181 (Verenigde Staten)
Conference-callnummer: 5874637.

Dit is de samenvatting van de volledige persmededelingen die beschikbaar zijn in het Frans en het Engels op www.evs.com.

Voor meer informatie:
Yvan ABSIL, Senior Vice President, CFO
Geoffroy d’OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication
EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, België
Tel: +32 4 361 70 13.  E-mail: corpcom@evs.com ; www.evs.com
Verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen
Dit persbericht bevat verklaringen m.b.t. toekomstige ontwikkelingen (vooruitziende verklaringen) inzake het bedrijf, de financiële situatie en bedrijfsresultaten van bedrijfsactiviteiten van EVS en haar gelieerde ondernemingen. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de actuele verwachtingen of overtuigingen van het management van EVS en zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. Deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op veranderingen in technologie en marktvereisten, het feit dat de Onderneming zich op één sector concentreert, een dalende vraag naar de producten van de Onderneming of haar gelieerde ondernemingen, het onvermogen om tijdig nieuwe technologieën, producten en toepassingen te ontwikkelen en op de markt te brengen, verlies van marktaandeel en prijsdruk door toenemende concurrentie, wat ertoe kan leiden dat de effectieve resultaten of prestaties van de Onderneming wezenlijk verschillen van diegene die in dergelijke vooruitziende verklaringen naar voor werden gebracht. EVS neemt geen enkele verplichting op zich om wijzigingen aan deze vooruitziende verklaringen te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de publicatiedatum van deze tekst of naar aanleiding van onverwachte gebeurtenissen.
Over EVS

EVS levert betrouwbare en innovatieve technologie voor de productie van live, verrijkte tv-programma's, waardoor klanten efficiënter kunnen werken en hun inkomsten kunnen verhogen. De toonaangevende broadcast- en mediaproductiesystemen van EVS worden gebruikt door omroeporganisaties, productiebedrijven, post-productiebedrijven, filmstudio's, contenteigenaars en archiefbibliotheken over de hele wereld. EVS bedient vier kernmarkten – Sports, Entertainment, News en Media.
EVS is opgericht in 1994. Het innovatieve Live Slow Motion-systeem was een revolutie voor live uitzendingen. De betrouwbare en geïntegreerde bandloze oplossingen van EVS, gebaseerd op de toonaangevende XT-server, worden nu overal gebruikt om wereldwijd live producties te leveren. Tegenwoordig blijft EVS praktische innovaties ontwikkelen, zoals het C-Cast second-screen delivery platform, om klanten te helpen om de waarde van hun mediacontent te maximaliseren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Noord-Amerika. Ongeveer 500 EVS-professionals vanuit 20 kantoren verkopen de producten in meer dan 100 landen en zorgen wereldwijd voor customersupport. EVS is een naamloze vennootschap met een notering aan Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk voor meer informatie op www.evs.com.

Bijlage