KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 701 miljoen euro

Persbericht
Buiten beurstijd – gereglementeerde informatie*

Brussel, 15 november 2018, (07u00 CET)

KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 701 miljoen euroOverzicht KBC -groep (geconsolideerd, IFRS)
3KW2018
(IFRS 9)
2KW2018
(IFRS 9)
3KW2017 (IAS 39)9M2018
(IFRS9)
9M2017 (IAS39)
Nettoresultaat (in miljoenen euro)7016926911 9482 176
Gewone winst per aandeel (in euro)1,631,611,624,545,11
Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro)     
  België4094374551 0891 240
   Tsjechië168145170484534
  Internationale Markten14116378440370
  Groepscenter-17-53-12-6432
Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode)40,639,940,640,640,6

We boekten een nettowinst van 701 miljoen euro in het derde kwartaal van 2018. Een uitstekend resultaat, onder meer dankzij hogere nettorente-inkomsten, trading- en reëlewaarderesultaten en overige netto-inkomsten, een uitstekende gecombineerde ratio in onze schadeverzekeringsactiviteiten en - opnieuw - een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op onze Ierse hypotheekportefeuille. Als we dit derdekwartaalresultaat optellen bij de 556 miljoen euro en 692 miljoen euro die we in het eerste en tweede kwartaal van het jaar boekten, komt ons resultaat over de eerste negen maanden van 2018 uit op een solide 1 948 miljoen euro. De kredietvolumes stegen met 5% jaar-op-jaar en de deposito's exclusief schuldbewijzen met 6%. Onze solvabiliteit bleef ook sterk: eind september 2018 bedroeg onze common equity ratio 16%, opnieuw een stijging ten opzichte van de 15,8% in het vorige kwartaal, en ruimschoots boven de door de toezichthouder opgelegde minimumniveaus. Zoals eerder aangekondigd, zullen we in overeenstemming met ons dividendbeleid op 16 november 2018 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend voor 2018.

In het begin van het derde kwartaal hebben we de inkoop van 2,7 miljoen eigen aandelen afgerond en ze vervolgens vernietigd, waardoor ons totale aantal aandelen is teruggebracht tot 415 897 567. En zoals reeds meegedeeld, bereikte KBC Bank Ireland een overeenkomst met Goldman Sachs om een deel van zijn legacy kredietportefeuille te verkopen, waardoor de ratio van impaired kredieten van die entiteit aanzienlijk zal dalen, en ook de groepsratio afneemt. We verwachten dat de transactie afgerond zal zijn in het vierde kwartaal van dit jaar.

Op het vlak van digitalisering ligt onze focus op het ontwikkelen van innovatieve klantgerichte oplossingen die het leven van onze klanten gemakkelijker maken. Om maar een paar voorbeelden te noemen: in België hebben we niet alleen multibancaire functies toegevoegd aan onze app KBC Mobile, we hebben er onlangs ook nog nieuwe niet-bancaire functies in opgenomen, zoals de mogelijkheid om  met de app parkeertickets en tickets voor openbaar vervoer te kopen. In Ierland hebben we een nieuwe functie toegevoegd aan de Mobile-app waarmee onze klanten makkelijk een verloren of gestolen kaart kunnen melden en bovendien meteen een digitale vervanging ontvangen. En in Tsjechië werd CSOB door Capital Finance International uitgeroepen tot beste internetbank van het land, het zoveelste bewijs van het succes van onze klantgerichte digitale initiatieven. 

Wat de economie betreft, blijft het Europese conjunctuurbeeld aantrekkelijk, ook al geloven we dat de groeipiek voorbij is. Het risico van een verdere economische deglobalisering met een escalatie van de bestaande handelsconflicten, de brexit en de politieke onrust in Italië zijn de belangrijkste factoren die de Europese economische groei kunnen hinderen.

Tot slot ben ik erg trots te mogen meedelen dat we niet alleen topscores hebben behaald in de internationale Extel Awards, maar dat we onlangs ook van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten de prijs kregen voor 'Beste Financiële Communicatie'. Dat doet ons bijzonder veel plezier omdat een open en transparante communicatie naar onze stakeholders zeer hoog op onze prioriteitenlijst staat. Tot slot wil ik uitdrukkelijk al onze stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en hen verzekeren dat we er meer dan ooit op gefocust zijn de referentie in bankverzekeren te worden in al onze kernlanden.

 Johan Thijs

Chief Executive Officer


Belangrijk. Vanaf 2018 passen we IFRS 9 toe. Eenvoudig gezegd betekent dit dat de classificatie van financiële activa en verplichtingen, evenals de methodologie inzake waardeverminderingen, aanzienlijk zijn gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn sommige cijfers van de winst-en-verliesrekening en de balans niet volledig vergelijkbaar met de referentiecijfers voor 2017 (die nog altijd op IAS 39 zijn gebaseerd, aangezien KBC gebruik maakt van de overgangsmaatregelen voor vergelijkende gegevens). Om de transparantie te vergroten, hebben we vanaf 2018 en in overeenstemming met IFRS 9 ook de geprorateerde rente voor valutaderivaten in de bankportefeuille verplaatst van het Trading en reëlewaarderesultaat naar de Nettorente-inkomsten. We hebben ook de netwerkinkomsten (inkomsten uit marges verdiend op valutatransacties die het netwerk voor onze klanten uitvoert) verplaatst van Trading- en reëlewaarderesultaat naar Nettoprovisie-inkomsten. In de bijlage geven we een beknopt overzicht. Bovendien wijzigden we - gerelateerd aan IFRS 9 – vanaf 2018 de definitie van onze kredietportefeuille van uitstaand bedrag naar bruto boekwaarde (d.i. incl. gereserveerde en geprorateerde rente) en pasten we de scope lichtjes aan. Om de vergelijkbaarheid te verbeteren, hebben we in de onderstaande analyse bepaalde vergelijkingen met pro forma (herberekende) cijfers voor 2017 toegevoegd (niet-geauditeerd). Dat duiden we aan met "op vergelijkbare basis".

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages