Intervest Offices & Warehouses: Kapitaalverhoging ten belope van € 99,9 miljoen volledig onderschreven

Kapitaalverhoging ten belope van € 99,9 miljoen volledig onderschreven

Resultaten van het aanbod en het verschuldigde bedrag aan de houders van de niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 5.397.554 nieuwe aandelen voor een bedrag van maximaal € 99.854.749 in het kader van een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht

Resultaat van de verkoop van scrips

Volledig persbericht:

Bijlage