Transparantiekennisgeving 7 december 2018

CAMPINE NV      Euronext Brussel                                  Gereglementeerde Informatie

7 december 2018 – 07:45

Publicatie van een transparantiekennisgeving in overeenstemming met artikel 14, eerste lid van de Wet van 2 Mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

1.            Samenvatting van de kennisgeving

Campine NV heeft een notificatie van F.W. Hempel & Co Erze und Metalle (GmbH & Co) KG ontvangen die stelt dat op datum van 29 november 2018 haar aandelen, alsook die van Hempel GmbH, werden ingebracht in een familiestichting naar Duits recht met de naam F.-W. Hempel Familienstiftung waardoor deze stichting in de controleketen van Campine NV werd geplaatst.

F.-W. Hempel Familienstiftung houdt bijgevolg onrechtstreeks 71,86% van de stemrechten van Campine NV waardoor de drempel van 70% werd overschreden. De heer Friedrich-Wilhelm Hempel blijft wel de uiteindelijk controlerende aandeelhouder met 71,86% van de stemrechten van Campine NV.

2.            Inhoud van de kennisgeving

Respectievelijk de verwerving of de overdracht van de controle over een onderneming die een deelname in Campine NV aanhoudt.

De kennisgevingsplichtige personen zijn:

Mr. Friedrich-Wilhelm Hempel als controlerende persoon enerzijds, en de ondernemingen Hempel Special Metals Holding GmbH , F.W. Hempel Metallurgical GmbH, F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH en F.W. Hempel & Co. Erze und Metalle (GmbH & Co) KG en tenslotte de stichting F.-W. Hempel Familienstiftung via dewelke hij een deelname in Campine NV aanhoudt, anderzijds.

De datum van de transactie is 29 november 2018.

Er is geen wijziging in het aantal Campine NV aandelen gehouden door de ondernemingen in voormelde controleketen die effectief aandeelhouder zijn van Campine NV. De heer Friedrich-Wilhelm Hempel was en blijft de uiteindelijk controlerende aandeelhouder van deze groep.

Details van de kennisgeving:

StemrechtenStemrechten voor de transactieStemrechten na de transactie
Hempel Special Metals Holding GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland

 
36% (540.000)36% (540.000)
F.W. Hempel Metallurgical GmbH
Weißensteinstraße 70,
46149 Oberhausen, Duitsland

 
35,86% (537.900)35,86% (537.900)

De noemer is 1.500.000 aandelen.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Hempel Special Metals Holdings GmbH is een dochter van F.W. Hempel & Co Erze und Metalle (GmbH & Co) KG waarboven nu de stichting F.-W. Hempel Familienstiftung is gekomen. 

F.W. Hempel Metallurgical GmbH wordt gecontroleerd door F.W. Hempel Metallurgical Holding GmbH die op haar beurt gecontroleerd wordt door F.W. Hempel & Co Erze und Metalle (GmbH) KG waarboven dus nu de stichting F.-W. Hempel Familienstiftung staat.

Friedrich-Wilhelm Hempel is de uiteindelijk controlerende aandeelhouder van deze groep. .

Bijkomende informatie:

Dit persbericht kan geraadpleegd worden op de website van Campine NV via deze link www.campine.com

Contactpersoon:
Mevr. Karin Leysen
Management Assistant
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse
karin.leysen@campine.com

*

Bijlage