Heijmans en Staedion sluiten overeenkomst herstructurering Den Haag Zuidwest

Heijmans en woningcorporatie Staedion hebben een overeenkomst gesloten om samen met de gemeente Den Haag een stedenbouwkundige visie te maken voor Den Haag Zuidwest. Hierin is opgenomen de buurten Zichten, Dreven en De Gaarden te herstructureren en te vernieuwen. Eerder dit jaar maakten de gemeente Den Haag en Staedion al bekend een impuls aan deze drie buurten te willen geven als onderdeel van de herstructurering van Den Haag Zuidwest.

De samenwerking houdt onder meer in dat Heijmans haar kennis en expertise op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling inzet bij de voorgenomen vernieuwing van de buurten.

Divers en toekomstbestendig
Partijen willen investeren in de buurten en deze meer divers, klimaat- en toekomstbestendig maken en beter verbinden met de stad. Bij het vernieuwen van de buurten wordt ook in belangrijke mate aandacht besteed aan de sociale samenhang. Voor de komende 10 jaar wordt het woningaanbod fors uitgebreid, waarbij het huidig aantal van circa 1.200 sociale huurwoningen minimaal gelijk zal blijven en ingezet wordt op het toevoegen van minimaal 3.000 koop- en vrije sector huurwoningen. Naast het verbeteren van de woningvoorraad is er in de plannen ook aandacht voor herinrichting van de openbare ruimte en uitbreiding van onderwijs- en andere maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.

Inzetten op leefbaarheid en gezonde leefomgeving
Met haar projecten draagt Heijmans bij aan het creëren van groene, gezonde en leefbare wijken en buurten. De samenwerking met Staedion voor herstructurering van de buurten in Den Haag Zuidwest sluit daar op aan. Al eerder was Heijmans betrokken bij transformaties van binnenstedelijke gebieden, zoals Kooiplein Leiden en Katendrecht Rotterdam. Samen werken Staedion en Heijmans op deze wijze al aan de transformatie van het Energiekwartier in Den Haag.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.000 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en garages in Den Haag. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. We streven ernaar dat al onze bewoners zich thuis voelen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Rik Hammer
Communicatie
+31 73 543 52 17
rhammer@heijmans.nl

Marte Brouns
Communicatie Staedion
+ 31 6 83 58 14 25
pers@staedion.nl

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl

Bijlage