Fortisschikking finaal

Ageas kondigt aan dat het geen gebruik zal maken van zijn beëindigingsrecht in de Fortisschikking

Krachtens de schikkingsovereenkomst die bindend werd verklaard op 13 juli 2018, heeft Ageas de mogelijkheid om de schikking te beëindigen indien het vergoedingsbedrag dat vertegenwoordigd wordt door opt-out kennisgevingen 5% overschrijdt van het totale schikkingsbedrag van EUR 1,3 miljard. Gelet op de overweldigende steun voor de schikking en het zeer beperkte aantal opt-out kennisgevingen dat tot dusver ontvangen werd, heeft de raad van bestuur van Ageas tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 beslist om nu al duidelijkheid te geven door te verzaken aan het beëindigingsrecht.

Tot dusver werden er zowat 200.000 claims ontvangen door Computershare, de onafhankelijke claims administrator. Gelet op het zeer hoge aantal claims dat werd ontvangen, zal de verwerking en de betaling ervan in batches gebeuren. Meer dan 60.000 claims werden reeds goedgekeurd voor vroegtijdige uitkering van 70% van het vergoedingsbedrag voor een totaalbedrag van ongeveer EUR 400 miljoen.

De volgende betaling aan 'early filers' (i.e. claimanten die een volledige claim inclusief het nodige ondersteunende bewijs uiterlijk op maandag 31 december 2018 indienen) is voorzien voor het einde van 2018, gevolgd door een uitbetaling tijdens het eerste kwartaal van 2019.

Claims kunnen nog steeds worden ingediend tot uiterlijk zondag 28 juli 2019.

Naar aanleiding van de aankondiging zei Bart De Smet, Ageas CEO: "Het beëindigingsrecht was de laatste horde in een lang proces dat we samen waren begonnen met de claimantenorganisaties om de voormalige Fortisaandeelhouders een billijke vergoeding te geven. Nu kunnen we eindelijk de bladzijde omslaan, in het belang van alle getroffenen, alsook Ageas en zijn stakeholders. Het afhandelen van een enorm aantal claims is bijzonder arbeidsintensief, en een proces dat bijzonder zorgvuldig en nauwkeurig wordt vervuld door de onafhankelijke claims administrator. Uiteraard kunnen niet alle claims gelijktijdig worden verwerkt. Daarom stellen we het begrip en het geduld van de claimanten zeer op prijs."

Voor alle relevante informatie over de schikking verwijzen we naar de speciale website www.forsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verzonden aan forsettlement@computershare.com. De volgende telefoonnummers kunnen ook worden gebruikt om contact op te nemen met de claims administrator, Computershare:

België                                                    Nederland                                             Internationaal
0800 555 09 of                                       +31 30 252 53 59                                   +32 2 557 59 00
0800 268 32

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Zij biedt Retail en Zakelijke klanten Leven en niet-Leven producten aan ontworpen werden voor hun specifieke behoeften, zowel vandaag als morgen. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100% dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In de landen waar Ageas actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer dan 50.000 mensen en rapporteerde in 2017 een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage