Dividendherziening cumulatief preferente aandelen B

Heijmans N.V. maakt in haar financieringsstructuur gebruik van € 45,1 miljoen aan cumulatief preferente financieringsaandelen B, die geplaatst zijn bij Beleggingsfonds de Zonnewijser en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Iedere 5 jaar dient er conform de overeenkomst met de cumulatief preferente aandeelhouders een dividendherziening plaats te vinden. Voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2023 zijn partijen overeengekomen dat het jaarlijkse dividend wordt verlaagd naar 7,21% ten opzichte van de huidige coupon van 7,90%. Als onderdeel van de afspraken zal Heijmans, onder bepaalde voorwaarden, het uitstaande preferente kapitaal de komende jaren terug brengen en zo de vermogensstructuur van de onderneming optimaliseren. In dit kader zijn partijen aflossingselementen overeengekomen, die primair gekoppeld zijn aan het winst genererend vermogen van de onderneming.

De bovenstaande afspraken worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de jaarlijkse vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Hans Janssen, CFO Heijmans: “Wij zijn heel tevreden met deze nieuwe afspraken met de houders van de cumulatief preferente aandelen B. Na de succesvolle herfinanciering van de syndicaatslening in 2018 zetten we nu een volgende stap door het op termijn verbeteren van de schuldverhouding en het reduceren van kapitaalkosten. Ondersteund door de verbetering van de operationele resultaten, brengen we onze corporate financiering weer op een gebalanceerd niveau met een sterk commitment van financiers naar de toekomst.”

Een nadere omschrijving van de afspraken rondom de dividendherziening is te vinden als bijlage bij dit bericht en op de website van Heijmans.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Voor meer informatie / niet voor publicatie:
Pers en Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+ 31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl 

Bijlages