Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

21 januari 2019  om 19u00 CET

Samenvatting van de transparantiekennisgeving

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) kondigt vandaag aan dat zij op 18 januari 2019 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Urion Holdings (Malta) Limited.

Urion Holdings (Malta) Limited heeft Nyrstar geïnformeerd over een wijziging in de uiteindelijke holdingstructuur (al zij het niet verandering van de uiteindelijke controle) van Urion Holdings (Malta) Limited als een aandeelhouder van Nyrstar NV, die plaatsvond in het kader van een herstructurering van de Trafigura-groep.

Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar website:

http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx.

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/en/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiebericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

-EINDE-

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveerd 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms     Head of Investor Relations                            T: +41 44 745 8157    M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni  Head of Communications                              T: +41 44 745 8295    M: +41 79 719 2342   E: Franziska.morroni@nyrstar.com

Bijlage