Heijmans ontvangt voorlopige gunning renovatie AMC

Heijmans heeft de voorlopige gunning ontvangen voor de renovatie van de beddentorens van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De verpleegafdelingen en werkplekken die zich hier bevinden worden ingrijpend gerenoveerd om ze meer toekomstgericht te maken. Het project is ook essentieel in verband met de fusie met VU Medisch Centrum (VUmc) tot Amsterdam UMC vorig jaar. Met de engineer- en constructopdracht is € 68,5 miljoen gemoeid. De definitieve gunning wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht. 

Heijmans heeft de voorlopige gunning onder meer ontvangen vanwege de manier waarop ze bouwoverlast beperkt, risico’s beheerst tijdens de ontwerp- en realisatiefase en ervoor zorgt dat dagelijkse werkzaamheden in het ziekenhuis door kunnen gaan tijdens de renovatie. De onderscheidende aanpak van Heijmans sluit hiermee het beste aan op de projectdoelstellingen van het AMC.  

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl 

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers
Mandy Snijders
Communicatie
+31 73 543 52 17
msnijders@heijmans.nl   

Analisten
Guido Peters
Investor Relations
+31 73 543 52 17
gpeters@heijmans.nl  

Bijlage