BinckBank Jaarbericht 2018

Highlights 2018

 • BinckBank en Saxo Bank A/S (Saxo Bank) hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een fusieprotocol inzake een aanbevolen openbaar bod van Saxo Bank op het gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van BinckBank voor een biedprijs van € 6,35 in contanten per aandeel (cum dividend)
 • Uitgekeerd interim dividend €0,13 per aandeel (€ 8,7 miljoen) 
 • Nettoresultaat 2018 € 35,5 miljoen (2017: € 8,5 miljoen) 
 • Nettoresultaat inclusief eenmalige effecten van € 12,9 miljoen na belasting: 
  • advieskosten gerelateerd aan het overnamebod door Saxo Bank (€ 2,4 miljoen voor belasting) 
  • verkoop belang in Think ETF Asset Management in juni 2018 en earn-out regeling uit verkoop Able dragen voor € 8,4 miljoen bij aan het jaarresultaat 2018 
  • eenmalige belastingbate van € 6,3 miljoen uit belastinglatenties als gevolg van wijziging van toekomstige belastingtarieven
 • Nettowinst per aandeel 2018 € 0,53 (2017: € 0,13)
 • In de biedprijs van het voorgenomen bod van Saxo Bank zijn dividenden verdisconteerd ('cum dividend'). Om die reden zal het gehele resultaat 2018, na aftrek van het uitgekeerd interim dividend, worden toegevoegd aan de reserves. Hierdoor zal geen slotdividend over 2018 worden uitgekeerd
 • Commercieel aanbod van online brokerage verbeterd door uitrol van nieuw prijsplan
 • Merknaam Alex is eind 2018 volledig uitgefaseerd 
 • Transactieaantallen 2018 gestegen tot 9,9 miljoen (+28%), mede door het aanbieden van gratis transacties in BinckBank turbo's en sterkere commerciële positionering
 • Beheerd vermogen gedaald tot € 0,9 miljard per eind 2018 (2017: € 1,1 miljard). Beheerd vermogen nieuwe proposities stijgt naar € 170 miljoen (2017: € 115 miljoen) 
 • Daling van de operationele lasten 2018 met 19% ten opzichte van 2017, onder meer door lagere afschrijvingskosten op volledig afgeschreven immateriële activa (Alex Beleggersbank) 
 • 18Q4 kent hogere operationele lasten, met name door advieskosten gerelateerd aan het overnamebod door Saxo Bank (€ 2,4 miljoen), projectkosten zoals voor regelgeving (€ 1,5 miljoen) en marketingcampagnes (€ 0,7  miljoen)    

Bijlage